Posláním akce je především udržení a rozvíjení kulturních tradic a přátelství. Pořadatelé chtějí také přiblížit a ukázat lidem nelehkou, náročnou a kvalifikovanou práci v zemědělství a tím zároveň i přispívat k navrácení zdravého způsobu života nejen na venkov. V programu hodlají navázat na dosavadní ročníky. Návštěvníci tak budou moct kromě prací spojených s chovem ovcí zhlédnout ukázku tradičních řemesel či komentovanou ukázku bourání a zpracování jehněčího masa.

Připravena bude také ochutnávka a prodej nejen jehněčích a skopových valašských či slovenských specialit, ale i výrobků z hovězího masa. „Každý rok se snažíme program něčím obohatit. Celá akce má přínos pro venkov, krajinu i celý region," nechal se slyšet starosta obce Prlov Ladislav Gargulák. „Pořádání akce by se neobešlo bez řady obětavých a nezištných lidí," dodal.

Autor: Roman Buček