Firma Helvet Gastro, která zvítězila ve výběrovém řízení na provozovatele kasina, zahájila stavební úpravy už vloni. Vyšlo však najevo, že musí být rozsáhlejší, než se původně plánovalo.

PROVOZOVATEL KASINA CHCE PEVNĚJŠÍ PODLAHY

Místostarosta Vsetína Tomáš Pifka redakci řekl, že podle statického posudku je budova v pořádku. Pro provoz kasina však firma Helvet Gastro požadovala, aby měly podlahy větší nosnost. Proto začali pracovníci pověřené stavební firmy zesilovat nosná žebra mezi stropem a podlahou prvního patra budovy. Tyto úpravy zaplatí provozovatel kasina. „Zpevnění žeber však mělo vliv na celou budovu. Momentálně řešíme další opatření, která budou nutná. Konkrétně posílení statiky u obvodových Stěn,“ vysvětlil důvod opoždění zprovoznění kasina Tomáš Pifka.

Zástupce firmy Helvet Gastro se k probíhajícím stavebním pracím ani termínu dokončení vyjadřovat nechtěl.

ČTĚTE TAKÉ

VIDEO: Vesnice na Hornolidečsku ožily fašankovým průvodem

VIDEO: Pochovat basu do Horní Lidče přišly davy lidí

Mimo statické práce probíhají v budově další stavební úpravy. Zedníci budují příčky, základ pro výtah a bezbariérový přístup. Připravuje se přístavba sociálního zázemí pro divadlo. V budově bude nová kompletní elektroinstalace, rozvody odpadu a vody.

„Projektant firmy Helvet Gastro oznámil, že má konečnou dispozici kasina a herny. V dolní části naproti klubu Tři opice bude herna s automaty. V prvním patře hráčské stoly a úplně nahoře zázemí pro personál. V každém patře bude bar a kasa. U vstupu se počítá s registračním místem,“ vyjmenoval Tomáš Pifka.

V Lidovém domě bude kromě kasina i nadále hudební klub Tři opice. Provozní Petr Gregor označil původní představu rychlé rekonstrukce za optimistickou. „Momentálně se statici dohadují, jestli je potřeba ještě více zpevňovat. Statistika je řeč čísel, nechápu, jak se může výpočet už poněkolikáté změnit,“ řekl Gregor.

HUDEBNÍ KLUB V LIDOVÉM DOMĚ MUSÍ RUŠIT AKCE

Podle něj se ale práce, na kterých závisí plné znovuotevření hudebního klubu (kvůli opravám funguje klub jen na omezeném prostoru pozn. redakce), blíží ke konci. Řemeslníci dodělávají rozvody elektřiny, začínají pracovat na vzduchotechnice. Zbývají podhledy a dokončovací práce. Provozovatel klubu věří, že do poloviny března bude vše hotovo. „Šestnáctého března začíná Divadelní přehlídka. Budu potřebovat všechny prostory klubu. Pokud se termín zase posune, už mě to namíchne,“ netajil Petr Gregor. Dodal, že kvůli rekonstrukci Liďáku musel několikrát měnit program a některé akce zrušil.

SOUVISEJÍCÍ Kasino v Janové: referendum si přeje 40 procent obyvatel

Vnitřní úpravy prostor jsou v režii provozovatele kasina. Zvenku budovu opraví město, které už vyhlásilo soutěž na kompletní odkanalizování. „Počítáme s novou přípojkou kanalizace, která povede kolem budovy od Komerční banky přes dvůr do šachty v Mostecké ulici. Kolem poloviny března začne vítězná zhotovitelská firma se stavbou,“ řekl místostarosta Tomáš Pifka.

Město také žádá o dotaci na zateplení budovy. V případě schválení bude mít Lidový dům nová okna a budova bude kompletně zateplená včetně střechy. Tyto venkovní práce se budou dělat už za provozu kasina, ještě během letošního roku.

SLEDUJEME Vznik kasina v Lidovém domě ve Vsetíně