A nahradí jej jiný. Takovou možnost připouští rovněž předseda organizačního výboru rallye a jednatel pořadatelské společnosti JTRT Vsetín Jaromír Tomaštík.

Náš rozhovor nelze začít jinak než připomenutím, jak byl letošní pětatřicátý ročník Valašské rally hodnocen.

Náš rozhovor nelze začít jinak, než připomenutím, jak byl letošní pětatřicátý ročník Valašské rally hodnocen?
Veskrze pozitivně. A to nejenom ze strany představitelů Svazu rally Autoklubu České republiky a Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK), ale rovněž diváků, partnerů a především soutěžních posádek, které si při několika posledních ročnících takzvaně užily své.

Mohl byste být přece jenom konkrétnější?
První kladné odezvy se letošní Valašce a jejímu pořadateli JTRT Vsetín a rovněž tak spoluorganizátorovi, AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín dostalo při tiskové konferenci po rally od vítězné posádky Jan Černý – Petr Černohorský. Oba pánové dokonce poprvé nahlas vyslovili názor, že si dovedou představit okamžitý návrat valašskomeziříčské rally do takzvaně velkého mistráku. Tedy do seriálu dvoudenních podniků v kalendáři Mistrovství České republiky v rally. Stejného hodnocení se v podstatě ve stejný okamžik dostalo Valašce pořádané letos novým organizačním výborem také od delegovaných činovníků a představitelů Svazu rally Autoklubu České republiky na zasedání sportovních komisařů ve Valašském Meziříčí.

To je potěšující…
A navíc zavazující. Názory posádek, činovníků, fanoušků a partnerů bereme velmi vážně. Vnímáme je zároveň jako obrovskou výzvu. Už nyní se snažíme o to, abychom oprávněnost hodnocení letošní Valašky potvrdili.

Určitě pro fanoušky slova, která se poslouchají či čtou s radostí. Znamenalo by jejich naplnění nějakou, například termínovou změnu?
Děláme všechno pro to, aby ne. Nebo jenom minimální. Usilujeme o zachování zvyku posledních let, že česká sezona rally začíná na Valašsku. V regionu automobilovým soutěžím zaslíbenému. Už jsme, bez ohledu na to, zda Svaz rally Autoklubu České republiky naši soutěž zařadí do Mistrovství České republiky v rally, nebo do Rallysprint série, požádali o termín 24. až 25. března 2017.

Kdy předpokládáte, že bude v tomto směru jasno?
Podle našich informací se o termínu valašskomeziříčské rally rozhodne přibližně v polovině září.

Je pro pořadatele důležité, aby termín a zařazení soutěže znal s časovým předstihem?
Bezesporu. Už jenom proto, že uspořádat jednodenní nebo dvoudenní rally je vždy tak trochu o něčem jiném. Třeba v počtu potřebných jednání s úřady a institucemi, radnicemi a podobně. Pokud jde o termín, ten je důležitý především s ohledem na schvalovací řízení, dopravní uzávěry a další organizačně bezpečnostní faktory. Termín, to je alfa a omega příprav rally.

Přesto, že datum konání ani zařazení rally ještě s určitostí neznáte, je možné z Vašich slov vyrozumět, že jste s přípravou nového ročníku začali.
Máte pravdu. Již několik týdnů hledáme možnosti vedení tras jednotlivých rychlostních zkoušek. Radíme se v tomto směru s příslušnými obecními úřady. Od toho se pak odvinou další potřebná jednání. Chceme být připraveni a nehodláme ponechat nic na náhodě.

Jsou v představách pořadatele změny ve formátu rally? Pomineme-li snahu o její zařazení do seriálu dvoudenních podniků Mistrovství České republiky v rally…
V zásadě ne. Start a cíl zůstane ve Valašském Meziříčí. Ve městě, jehož představitelé a většina obyvatel přijali naši rally za svou. Servisní areál najde své místo opět v Kopřivnici. Tady mimo jiné plánujeme na polygonu, i díky letošnímu nadšenému ohlasu fanoušků, dvě až tři rychlostní zkoušky.

Zvažujete či připravujete nějaké novinky?
I přes letošní organizační a sportovní úspěch jich připravujeme hned několik. Nechci však o nich zatím příliš hovořit. Prozradím jenom to, že pokud se valašskomeziříčská automobilová soutěž stane součástí velkého mistráku, pak se fanoušci mohou těšit například na návrat nočních rychlostních testů. Snažíme se také o znovuzařazení některých, kdysi tradičních rychlostek. Uvidíme, nakolik se nám to podaří.

Připomněl jste tradici. Zatím ale, kromě úvodu našeho rozhovoru, nepadlo ani slovo o AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín. Mezi fanoušky je slyšet ledaco…
Nové vedení AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín v současné době s pořadatelem rally, společností JTRT Vsetín, další spolupráci zvažuje a bohužel, podle našich informací, AutoMotoKlub Rallye Sport – Vsetín uvažuje o možnosti jít vlastní cestou. Taková situace mě osobně netěší. Do příprav zatím poslední Valašky jsem investoval spoustu energie, času, financí, přesvědčil jsem mnoho lidí kolem sebe ke spolupráci na obrodě Valašské rally a to vše ve snaze dlouhodobě ji zachovat pro fanoušky a vrátit jí také její dřívější věhlas a lesk. V posledních několika letech, minimálně od roku 2012, to s příběhem Valašské rally opravdu nebylo to pravé ořechové. Ví to Svaz rally Autoklubu České republiky, zaznělo to i z úst představitelů ÚAMK, ale také, a možná i hlavně z úst fanoušků, mnohých partnerů a o jezdcích ani nemluvě. Všechno to vygradovalo po čtyřiatřicátém ročníku Valašky v roce 2015. Soutěži hrozilo reálné nebezpečí vyřazení z kalendáře českých rally. Jedinou možností, jak Valašku zachovat bylo, že se jejího pořadatelství ujme někdo jiný. Tehdejší vedení AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín bylo pro Svaz rally Autoklubu České republiky, který rozhoduje o tom, kdy a kde se automobilové soutěže uskuteční a kdo je uspořádá, nepřijatelné. Zároveň si však bylo vědomo, že přijít o jednu z nejstarších a v minulosti velmi oblíbenou Valašskou rally, by bylo nerozumné.

Tak přišla ke slovu společnost JTRT Vsetín?
Ano. Byl jsem v této souvislosti Svazem rally Autoklubu České republiky osloven a rozhodl jsem se jeho nabídku na pořadatelství Valašské rally přijmout. Sestavil jsem nový tým. Výsledkem jeho práce byl letošní pětatřicátý ročník. Zcela objektivně je ale potřeba zdůraznit, že do určité míry je to, že polojubilejní Valaška dopadla tak, jak dopadla, i zásluhou členů a příznivců AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín, kteří se na přípravách organizačně podíleli a i přesto, že se cítili být rozhodnutím Svazu rally Autoklubu České republiky ukřivděni, zakousli se do práce a velkou měrou pomohli. Jsem rád, že se tím potvrdila správnost mého požadavku směrem ke Svazu rally Autoklubu České republiky, aby AutoMotoKlub Rallye Sport – Vsetín mohl při přípravách pětatřicátého ročníku Valašské rally spolupracovat.

Nemohu se ale ubránit pocitu, že se stále tak nějak, v souvislosti s přípravou nového ročníku, názvu Valašská rally vyhýbáte …
To všechno, o čem teď hovoříme, s tím souvisí. Pojmenování rally závisí na tom, zda AutoMotoKlub Rallye Sport – Vsetín nabídku společnosti JTRT Vsetín na dlouhodobou spolupráci přijme, nebo ne. Držitelem názvu Valašská rally je totiž ÚAMK, který AutoMotoKlub Rallye Sport – Vsetín zaštiťuje. Jde o jeho organizaci. Vedení ÚAMK však v těchto dnech zvažuje, jak s názvem naložit. Já však věřím, že nakonec dojdeme, především ve prospěch Valašské rally samotné, k dohodě. Byl bych však špatným organizátorem, kdybych za této situace nepracoval na dalších alternativách pojmenování rally.

Je možné do nich nahlédnout?
Pokud s AutoMotoKlubem Rallye Sport – Vsetín nenalezneme společnou řeč a naše termínové představy se shodnou se záměry Svazu rally, pak na jaře příštího roku nepojedou fanoušci z České republiky, ale i ze zahraničí, na Valašskou rally, ale na Valmez rally. O tomto možném názvu jednáme s představiteli Městského úřadu ve Valašském Meziříčí. Všechno nasvědčuje tomu, že na takovém názvu se v případě potřeby dohodneme.

Tak ať všechna tato jednání vedou ke šťastnému konci. Obraťme nyní pozornost na jinou stránku věci. Rally je obecně v posledních letech považována také za jakousi show a s ní spojený doprovodný program. Není, s ohledem na to, o čem jsme již spolu hovořili, příliš brzy se o tom bavit? Vy jste již něco v tomto směru naznačil…

Vůbec ne. Máte pravdu, že rally je do určité míry show. Letošek nám to pomohl si ověřit. A ukázalo se, že jsme se rozhodli jít správnou cestou. Proto chceme v tomto trendu pokračovat. A co víc, hledat i další možnosti a připravit pro lidi takový program, který zaujme nejenom jednotlivce, ale také například rodiny s dětmi.

Lze už nyní být trochu konkrétnější?
Jediné, co v této oblasti zachováme, je výtvarná soutěž pro děti a mládež. Do programu po několikaleté odmlce vrátíme fotografickou soutěž pro fanoušky. Pokud jde o novinky v tom pravém slova smyslu, tak máme s valašskomeziříčským Střediskem volného času Domeček rozjednánu přípravu předrallyové soutěže pro školáky na dopravním hřišti. Uvažujeme rovněž o besedě k rally a bezpečnosti v silničním provozu na některé z meziříčských škol. Za účasti známých jezdců. Chybět nebude autogramiáda předních českých posádek rally, slavnostní zahájení rally s doprovodným programem včetně vystoupení našich známých umělců. Snažíme se také o to, aby se moderování programu ujala některá ze známých osobností českého showbyznysu. Doprovodný program zamýšlíme zorganizovat rovněž v Kopřivnici, v místě servisního areálu.

To zní opravdu velmi lákavě…
Nechceme ale zůstat jenom u toho. Chystáme speciálně, respektive dobročinně zaměřenou aktivitu ve spolupráci s provozovatelem valašskomeziříčské a novojičínské nemocnice. Dohodnuti jsme se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou ve Valašském Meziříčí v oblasti zhotovení cen pro nejlepší posádky. Chceme do příprav a programu rally začlenit co největší část města a jeho organizací. Také v tomto směru nacházíme u vedení valašskomeziříčské radnice pochopení a velkou podporu.

Je toho skutečně více než dost…
Ale ani to není všechno. Pro fanoušky naší rally připravujeme adrenalinové balíčky. Například v podobě svezení v závodním autě, různých soutěží o zajímavé ceny a mnohé další.

Dovolte poslední otázku. Vzpomněl jste fanoušky. Zamýšlíte, speciálně ve vztahu k nim, přijít s nějakými novinkami?
Rally samozřejmě připravujeme nejenom pro soutěžní posádky. Ale také a svým způsobem hlavně, jak už bylo několikrát vzpomenuto, pro milovníky motoristického sportu. Jsme rádi, že fanoušci Valašky letos na jaře prokázali, že jsou fanoušky s velkým F. Díky. Chceme jim za to poděkovat mimo jiné tím, že především těm takzvaně skalním a ortodoxním, jsme připraveni věnovat zvláštní pozornost. Včas je budeme o aktivitách ve směru k nim informovat na oficiálních webových stránkách rally a jejich facebookové mutaci. Připravujeme pro ně také informační servis na Twitteru. Před dokončením jsou přípravy na založení fanklubu.