V přehradě na pomezí Žatecka a Chomutovska je extrémně málo vody, hladinu Povodí Ohře záměrně odpouštělo kvůli rekonstrukci bezpečnostního přelivu. Kvůli suchu v poslední době ale stále klesala, oproti normálu je o téměř sedm metrů níž. Obnažené břehy během letoška opět zkoumali archeologové, zdokumentovali šest desítek hrobů raně středověkého pohřebiště.

„Není potřeba, aby byla hladina kvůli rekonstrukci přelivu takto nízko, ale kvůli suchu tomu tak je,“ sdělil mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Vodohospodáři kvůli opravám potřebovali dostat hladinu na kótu 264,5 metru, plán splnili v létě. Kvůli suchu ale klesla o další tři metry. Běžně je na přehradě hladina kolem výšky 268 metrů.

Na hladové kameny v Labi začal upozorňovat i světový tisk
Z Děčína až do Kataru. O labských hladových kamenech psala i Al Jazeera

Pokud nevíte, kam během vánočních svátků na výlet, tohle je jeden z tipů. Jakmile bude v řece víc vody, přehrada se zase naplní a nezvyklé výjevy zmizí pod hladinou. Upuštěná přehrada nabízí zajímavé pohledy, suchou nohou se dá například dostat k mohutným betonovým vlnolamům. Ty brání vlnám, kterými je přehrada pod Krušnými hory pověstná, aby se nekontrolovatelně přelévaly přes bezpečnostní přeliv hráze.

Nízká hladina vody na Nechranicích kvůli rekonstrukci bezpečnostního přelivu a suchu přinesla zajímavé pohledy. Vytvořil se nový ostrov, odhalený je mohutný vlnolam u hráze.Nízká hladina vody na Nechranicích kvůli rekonstrukci bezpečnostního přelivu a suchu přinesla zajímavé pohledy. Vytvořil se nový ostrov, odhalený je mohutný vlnolam u hrázeZdroj: Deník/Petr Kinšt

Z Nechranic neustále odtéká voda spodní výpustí, při vyšší hladině přelivem. Ten má tři segmenty, Povodí Ohře zrekonstruuje všechny. Náklady přesáhnou celkem čtvrt miliardy korun. V roce 2004 skončily práce na prostředním, předloni na levém a nyní se pracuje na pravém segmentu ve směru pohledu z hladiny. Hotovo by mělo být v roce 2024.

„Úpravy přelivu nám umožní vypouštění většího množství vody z přehrady i při poměrně nízké hladině, a naopak udržení většího množství při vyšší hladině. Budeme tak moci průtokovou vlnu na Ohři pod přehradou více rozprostřít v čase,“ vysvětlil Jan Svejkovský. Laicky řečeno, vodohospodáři budou moci v případě hrozby povodně přehradu dříve a rychleji odpustit, a naopak při povodni v ní zadržet více vody, aniž by nekontrolovatelně odtékala přes přeliv.

Unikátní pohřby

Nízkou hladinu vody využili archeologové v pokračování svých výzkumů nedaleko Poláků. „Letošní záchranný archeologický výzkumu na břehu Nechranické přehrady navázal na výzkumy této lokality z let 2015 a 2018. Zkoumali jsme raně středověké, řadové pohřebiště z 11. a 12. století. V letošním roce jsme zdokumentovali celkem 62 hrobů nebo jejich částí a podařilo se zpřesnit rozsah pohřebního areálu,“ popsal Jiří Crkal z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech.

Přehrada Orlík bez vody u mariny a v podzámčí v sobotu 3. prosince 2022
OBRAZEM: Zimní kouzlo přehrady. Orlík bez vody vydává tajemství

Odborníci zdokumentovali několik na něj navazujících sídlištních situací ze stejného období. „Pokračovalo se také výzkumem pozůstatků kamenné struktury, patrně sakrálního objektu, který byl součástí celého areálu,“ doplnil archeolog. Lokalita je podle něj významná tím, že se jedná o první fázi pohřbívání přímo u sídlišť, a rovněž unikátním a jedinečným dokladem pohřebních zvyklostí v období raného středověku. Pokračování výzkumů v dalších letech bude záležet na podobně rozsáhlém poklesu hladiny.

Přehrada Nechranice je s rozlohou 1 338 hektarů pátá největší nádrž ČR, s délkou 3 280 metrů má nejdelší sypanou hráz ve střední Evropě. Stavěla se na řece Ohři v letech 1961 až 1968, a to zejména jako zdroj vody pro nedaleké uhelné elektrárny u Tušimic. Vodou také zásobuje průmysl na severu Čech, v minulých letech se z ní napouštělo jezero Most.

Do budoucna se počítá s výstavbou přivaděče k novým přehradám na Podbořansku a Rakovnicku. Po hrázi vede frekventovaná silnice, po cestě pod ní cyklostezka Ohře.