V naší republice jsou pořádány občanským sdružením Kruh, pod jehož záštitou se konají architektonické procházky po českých a moravských městech, vedené jak samotnými architekty, tak historiky architektury.

Letos se můžete na oslavy těšit opět i ve Valašském Meziříčí, kde se Den architektury koná již podruhé. Naše procházka nese podtitul „Jiná – moderní tradice II" a skutečně se v intencích moderny bude celou dobu pohybovat. Vymezit moderní architekturu striktně dvacátým a jednadvacátým stoletím se sice nabízí, ale nesmíme zapomenout, že první „vlaštovky" nového uměleckého cítění, které vystřídalo dlouhou epochu historizujících slohů, sem přilétaly již koncem století 19. Nelehké břemeno šiřitele progresivních myšlenek na sebe vzala zdejší Odborná škola pro zpracování dřeva, jejíž žáci odcházeli často na studia do Prahy. Zde později působil na Uměleckoprůmyslové škole a Akademii výtvarných umění Jan Kotěra, zakladatel české moderní architektury. Studenti a pozdější architekti pocházející z chudého Valašska se kupodivu v Praze po svých studiích moc dlouho nezdrželi, naopak, jejich kroky až překvapivě často vedly zpět do rodného kraje, se kterým zůstávali osobním životem i tvorbou celoživotně spjati. Pokud se o jejich životních osudech a díle chcete dozvědět více, přijďte v neděli 6. října v 15:00 hodin na II. nádvoří zámku Žerotínů, kde náš Den architektury startuje. Role průvodců se ujali, stejně jako loni, Ing. arch. Zdeněk Trefil, meziříčský rodák a výrazná osobnost současné architektonické scény, a historička zdejšího muzea Ivana Martišková. Odtud povedou naše kroky Sokolskou ulicí, přes Botaniku, Vyhlídku, Stínadla či Dvořákovu ulici do Valašské koliby. Cestou vás čeká řada zastavení s povídáním o nejvýznamnějších architektonických realizacích v našem městě z 30.–70. let. 20. století z pera architektů A. Grubera, J. Místeckého, J. Stockara von Bernkopf, A. Balána, Z. Plesníka či V. Kalivody st. v kontextu se současnou tvorbou arch. Zdeňka Trefila.

Autor: Ivana Martišková, historik MRV ve Valašském Meziříčí