Oba dosavadní primáři Zdeněk Košťál a Ján Hanuštiak budou ve Vsetínské nemocnici nadále působit jako lékaři. „Oba chtěli přenechat vedení mladším kolegům, kteří se na vedení oddělení dlouhodobě připravovali. Je potěšující, že si svou pozici obhájili ve výběrovém řízení,“ uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková.

Tomáš Strnad pracuje na ortopedii dvacet let. Zpočátku získával zkušenosti ve všech oblastech ortopedie, později se věnoval dětské ortopedii a výměně umělých kloubů. „V budoucnu chce rozšířit spektrum vyšetřovací a léčebné metody onemocnění kloubů. „Rád bych také zavedl vzdělávací program pro lékaře týkající se výměny kyčlí,“ nastínil Strnad.

Jaroslava Lanžhotská, nová primářka oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, působí Ve vsetínské nemocnici také od roku 1998. Po dvouleté praxi na interním oddělení nastoupila v roce 2000 na oddělení tuberkulózy a plicních nemocí.

V souladu s rozhodnutím krajských radních o zkrácení funkčního období primářů na pět let čekají výběrová řízení i další primariáty. „V současné době jsou vyhlášené konkurzy pro oddělení patologické anatomie, neurologie a pro rehabilitační oddělení. Následovat budou další,“ informovala PR manažerka Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.