Podle odborníků je strakapoud bělohřbetý vzácný z několika důvodů. „Tesá si hnízda ve starých stromech v bukových či bukojedlových pralesích a živí se hmyzem, který žije v mrtvém dřevě. Ve většině lesů ale kvůli lesnickému hospodaření nemají staré stromy místo," vysvětlil ornitolog Daniel Křenek.

Proto se ochránci přírody snaží rozšiřovat síť chráněných území. „Díky vstřícnosti lesníků se po těžbě v nejcennějších lesních porostech nechává určitá část stromů k úplnému dožití," řekl vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy František Jaskula.

V Chráněné krajinné oblasti Beskydy byly zatím vyhlášeny dvě ptačí oblasti. Jedna z nich je na Horním Vsacku.