K opravě přehrady vodohospodáře přiměly mimo jiné nadlimitní průsaky vody. „Průzkumy prokázaly, že jsou způsobené nedostatečnou propustností a technologickou nekázní v sypání jednotlivých zón dodavatelem stavby," uvedla mluvčí podniku Gabriela Tomíčková.

Při rekonstrukci bylo nutné snížit hladinu o osm a půl metru. Úplné vypuštění nebylo možné. Přehrada totiž zásobuje pitnou vodou až 80 tisíc lidí na Vsetínsku a Vlársku.

Dělníci opravili mezipatro odpadní štoly a její vtok, obnovili korunu hráze včetně silnice, přibyly též nové pozorovací vrty a automatický monitoring. Nová je též podzemní svislá těsnicí clona v celé délce koruny hráze. „Tím dosáhneme snížení průsaků, vyšší bezpečnost hráze a menší riziko poruchy za povodní," uvedl David Fína z Povodí Moravy. (mib, čtk)