„Vyměnili jsme chodníkovou venkovní dlažbu, přidali nové oplocení a dvě lavičky,“ vyjmenovala starostka obce Marie Vlčková.

Na hřbitově se objevil také jeden moderní prvek. „Nově tady bude svítit solárními světly,“ pochlubila se Vlčková.

Z celkového rozpočtu devíti set devadesáti devíti tisíc korun zaplatila obec třicet procent. „Dalších třicet procent jsme dostali jako návratnou finanční výpomoc od Zlínského kraje. Dva roky ji budeme splácet,“ prozradila Vlčková.

S tím, že zbylých čtyřicet procent částky pokryla obec z dotace.