„Projektová příprava předpokládá realizaci řady navazujících prací,“ sdělila mluvčí městaEvaStejskalová.

Jedná se zejména o zaměření a digitalizaci stávajícího stavu, vypracování studie výhledového rozšíření areálu s propočtem nákladů, energetickou bilanci stávajícího stavu s návrhem na optimalizaci využití obnovitelných zdrojů energie, statický posudek včetně návrhu na potřebná opatření pro zajištění bezpečnosti všech stavebních konstrukcí a dále projekty pro územní řízení a stavební povolení na strojovnu a chladovod a projekt pro realizaci stavby.

„Práce si vyžádají náklady ve výši jednoho a půl milionu korun,“ řekl místostarosta města Jaromír Kudlík. Snahou města je tak nejen provést nezbytnou výstavbu nové strojovny, ale také připravit postupnou obnovu celého areálu včetně snížení energetické náročnosti objektu.

„Provoz zimního stadionu je v současné době z energetického hlediska velmi náročný a díky energetickým opatřením můžeme tyto náklady snížit o padesát až šedesát procent,“ uvedl Kudlík.

Roční úspora by se tak pohybovalav milionech korun. Potřebné projektové práce by měly být realizovány během prvního čtvrtletí. „Chtěli bychom mít veškeré potřebné podklady hotovy do konce dubna tak, abychom mohli po ukončení hokejové sezony začít s pracemi,“ přiblížila vsetínská starostka Květoslava Othová.