Impulzem k rekonstrukci je výrazné zhoršení únosnosti, které zjistili odborníci při pravidelné prohlídce technického stavu mostu.

Jakákoliv provizorní oprava by ovšem znamenala nemalé náklady. Proto dělníci stávající most a lávku pro pěší zcela odstraní a na jejich místě postaví nové přemostění i s chodníkem. „Most je navržený jako železobetonový uzavřený rám o jednom poli. Osadíme jej oboustranným ocelovým zábradlím,“ přiblížil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Silnice bude upravená na základní šířku 7,2 metru mezi obrubami, navazující úsek silnice v délce 45 metrů se dočká výměny celé konstrukce vozovky. „Souběžně s touto stavbou bude obec Mikulůvka stavit navazující chodník a upravovat napojení místních komunikací, včetně osazení obrubníků,“ doplnil Malý.

Stavba začne 1. srpna a potrvá do konce listopadu 2019. Vyjde na 6,6 milionu korun. Práce budou probíhat za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky silnice. Dopravu budou řídit semafory.