Donesly se například také k Petře Proksové. Do ZŠ Rokytnice chodí její syn.

„Slyšela jsem dokonce, že by se měla škola otevírat až v polovině září,“ prozradila Vsetíňanka.

Takový skluz by podle ní znamenal pro rodiče rokytnických školáků komplikace s dalším zajišťováním dozoru, stravováním a podobně.

„Problém by to byl. Prázdniny jsou dlouhé, dovolené už vyčerpané. Navíc dětem v Rokytnici začaly prázdniny téměř o týden dřív právě kvůli zahájení oprav ve škole,“ připomněla Petra Proksová.

Ředitel školy Hynek Hromada tyto spekulace vyvrátil. Sdělil, že rekonstrukce sice v mírném skluzu je, řádný začátek školního roku ale podle něj s téměř stoprocentní jistotou ohrožený nebude.

„Jsem přesvědčený, že na devětadevadesát procent školu 3. září otevřeme a výuka, byť s drobnými omezeními, bude normálně probíhat,“ uvedl Hromada.

Zmíněným omezením bude například nedokončená tělocvična.

„Během rekonstrukce střechy do tělocvičny opakovaně zateklo, a tak přibyla práce, která nebyla plánovaná. Nyní se čeká, až vyschne a bude se moct vymalovat,“ přiblížil ředitel.

Podle něj se ale tělocvik bez větších problémů odučí na venkovním sportovišti. „Na podzim tam cvičíváme běžně,“ podotkl ředitel.

Mimo provoz bude i učebna výtvarky

Trocha improvizace bude nutná při výuce výtvarné výchovy.

Učebna, v níž se běžně odehrává, se do začátku školního roku dokončit nestihne.

„Nejedná se ale o velký problém. Výtvarka se odučí v kmenových třídách,“ řekl Hromada.

Zatímco interiéry by měly být hotové co nejdříve, práce na fasádách a střeše budou pokračovat nejméně do půlky října.

„Se stavební firmou se pokusíme domluvit na tom, aby se hlučné práce odsunuly vždy až na odpoledne. Tak, aby výuka byla narušená co možná nejméně,“ dodal ředitel Hynek Hromada.

Podle starosty města, které je zřizovatelem školy, Jiřího Růžičky, se jednotlivé práce daří dokončovat víceméně v předem stanovených termínech.

„Nic nenasvědčuje tomu, že by rekonstrukce trvala déle,“ řekl Růžička.

Na opravy školy šlo 12 milionů z EU

Rekonstrukce všech pěti pavilonů školy zahrnuje zateplení obvodového pláště a střech, výměnu původních dřevěných oken za plastová, kovových dveří za hliníkové, výměnu vzduchotechniky a opravu hromosvodu.

Rekonstrukce si celkově vyžádá téměř jedenatřicet milionů korun.

Městu na ni necelými 12 miliony přispěje Evropská unie.