Oprava, která trvala necelé tři měsíce, patřila k největším loňským investicím této malé valašské obce o přibližně pěti stech obyvatelích. Podle starosty Jaromíra Kratiny navíc nešlo o jednoduchou stavbu.

„Jednalo se o druhý z mostů v naší obci, který jsme rekonstruovali i díky získané dotaci na odstranění povodňových škod. Na její vyplacení nyní čekáme. Přemostění bylo vodou a přívalovými dešti hodně poškozené,“ přiblížil Kratina.

Navíc k chátrající mostní konstrukci byla připevněná také plynová přípojka přivaděč plynu pro obec Prlov a také sousední Pozděchov.

Prlov. Muzeum Prlovské tragédie - pietní síň.
Letošní pieta bude jiná, odhaduje starosta. I kvůli válce na Ukrajině

Vzhledem k chatrné kondici přemostění hrozilo, že by mohlo dojít k jeho uvolnění a případně poškození.

„Do opravy jsme se původně chtěli pustit už o rok dříve, nejprve ale bylo nutné vyřešit objízdnou trasu. Jen náklady na ni činily zhruba půl milionu korun,“ připomněl prlovský starosta.

Nový most je zbudovaný z železobetonových propustí.

„Během stavby jsme navíc museli řešit zapažení blízké garáže, vše se zpevňovalo pomocí vrtů a pilot. Naštěstí se vše podařilo vyřešit a most je hotový. A v bezpečí je opět i plynové vedení,“ popsal starosta.

Náklady dosáhly 4,2 milionu korun, dotace od ministerstva pro místní rozvoj by měla pokrýt zhruba sedmdesát procent uvedené sumy.

Popsanou rekonstrukcí nicméně péče o nejrůznější mosty a můstky v Prlově nekončí. Už nyní vedení obce projekčně připravuje opravu dalších několika přemostění.

Důvodem je chystaná rekonstrukce břehů regulované části Prlovského potoka v úseku od obecního úřadu směrem dolů po proudu po soutok s Pozděchůvkou.

Ukrajinští uprchlíci. Ilustrační foto
Hrozenkovská Charita pomáhá běžencům, hledá dobrovolníky se znalostí angličtiny

Tu mají na starosti Lesy České republiky.

„Na zmíněném úseku se ale nachází šest našich obecních mostů, které slouží jako přístupy do uliček mezi domy. Pak jsou zde také dvě dlouhá zakrytí potoka. Jejich opravu musíme zajistit z vlastních zdrojů,“ upozornil Jaromír Kratina.

Dodal, že jde o mosty stavěné zhruba v 50. letech minulého století, které si odborný zásah stavebních dělníků už zaslouží.

„Přece jen jsou z doby, kdy nejtěžším vozidlem tady byl koňský povoz,“ říká s nadsázkou starosta.

Obec se do oprav pustí postupně. Vzhledem k finanční náročnosti by rekonstrukce všech najednou nebyla možná.

„S ohledem na náš celkový obecní rozpočet to opravdu nejde. Dva mosty však budeme přece jen opravovat zároveň s Lesy ČR. Jde o přemostění, která nepotřebují unést takovou zátěž,“ dodal starosta Prlova.