Od soboty 9. dubna zde budou zaměstnanci společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Vsetín pracovat na rekonstrukci kanalizační stoky. Konkrétně se budou pohybovat na úseku mezi prodejnou Lidl a vjezdem do areálu firmy ČSAD Vsetín. Práce potrvají až do 17. července.

Podle ředitele společnosti VaK Vsetín Michala Korabíka je rekonstrukce kanalizační stoky nezbytná kvůli jejímu špatnému technickému stavu.

Stavební práce budou mít dvě etapy. Po dobu první bude možné projet ulicí Generála Klapálka pouze jednosměrně, a to ve směru od světelné křižovatky U Růžičků. „Vjezd na parkoviště prodejny Lidl tak bude možný také pouze ze směru od křižovatky s ulicí Smetanovou, tedy od ČSAD a benzinky," uvedl Roman Pilař, vedoucí úseku kanalizací a čistíren odpadních vod firmy VaK Vsetín.

Pro průjezd do centra města od křižovatky s ulicí Luční ve směru od obce Ústí musí řidiči volit objízdnou trasu souběžnou ulicí Ohrada, která bude po dobu trvání objížďky zjednosměrněná, nebo využít obchvatu města. Na ulici Ohrada budou též přesměrované linkové autobusy směřující na Vsetín od Ústí.

Druhá etapa prací bude vyžadovat úplnou uzavírku ulice Ohrada. Veškerá doprava po tuto dobu bude vedena po v obou směrech zprůjezdněné ulici Generála Klapálka. „Vzhledem k výraznému zvýšení hustoty provozu v ulici Ohrada na ní bude po celou dobu stavebních prací omezeno parkování," upozornil ředitel VaK Vsetín Michal Korabík.