Třímiliardová rekonstrukce železniční stanice ve Vsetíně začala už vloni. Jejím hlavním investorem je stát prostřednictvím Správy železnic. Město spolu s dalšími subjekty se připojilo letos na jaře stavebními úpravami v přednádraží a zanádraží.

V současné době tak dělníci například budují nový dopravní terminál, který nahradí stávající výpravní budovu Českých drah a v budoucnu bude propojovat železniční a autobusovou dopravu. V sousedství dopravního terminálu vyroste parkovací dům. A právě k němu začne Správa železnic v nadcházejících dnech budovat vodovodní přípojku.

„To si ve dnech 24. října až 13. listopadu vynutí uzavření jednoho jízdního pruhu ulice U Hřiště mezi ulicemi Smetanova a Nádražní,“ informoval starosta Vsetína Jiří Růžička.

Další omezení začne platit od 28. října a bude se týkat parkování. Od uvedeného dne bude trvale uzavřena část plochy na bývalé „zbrojovácké“ železniční vlečky v sousedství autobusového nádraží, kterou nyní motoristé nyní využívají pro odstavení aut. To už nebude možné. Na místě v budoucnu vyroste parkovací dům. 

Zhruba od poloviny listopadu (konkrétně od 14. listopadu do 5. prosince) musí motoristé počítat s dalším omezením dopravy v centru města. Stavební technika bude v uvedeném termínu odstraňovat štětové stěny využité při stavbě zmíňovaného dopravního terminálu.

„To si vyžádá svedení provozu na Nádražní ulici v prostoru mezi vlakovým nádražím a Smetanovou obchodní galerii do jednoho jízdního pruhu,“ přiblížil starosta Růžička.

Další plánovaný postup prací se opět promítne do úbytku parkovacích míst. Na polovinu prosince je naplánovaná redukce pásů nástupišť autobusového nádraží ze čtyř na tři. V důsledku toho bude uzavřeno parkoviště fungující nyní mezi třetím a čtvrtým pásem nástupišť.

„Prostor je třeba uvolnit z důvodu stavby parkovacího domu a následné přeložky a narovnání Nádražní ulice,“ vysvětlil starosta.

Stadion na Ohradě poslouží k parkování

Radnice chystá několik řešení negativních dopadů stavebních prací na dopravní situaci v centru města. Kompenzovat chce například úbytek parkovacích kapacit.

„Na atletickém oválu bývalého spartakiádního stadionu na Ohradě například připravujeme zřízení záchytného parkoviště, jež bude v docházkové vzdálenosti zastávky městské hromadné dopravy. Autobusem se tak bude možné snadno dostat do centra města,“ přiblížil Růžička.

Vyzval motoristy mířící do centra, aby v době, kdy to bude aktuální, využili buď toto připravované záchytné parkoviště nebo parkoviště u zimního stadionu Na Lapači. I to je v docházkové vzdálenosti do centra.

Město chce také zmírnit negativní dopady plánovaných změn na motoristy, kteří bydlí přímo v centru Vsetína, v takzvané Kolonii či Kolonce.

„Připravujeme zde zavedení rezidentního parkování. Tento systém, který upřednostní zde žijící rezidenty před přijíždějícími motoristy a který by měl být uveden do provozu na začátku příštího roku, konzultujeme mimo jiné i s předsedy společenství vlastníků jednotek z Kolonky,“ uzavřel Jiří Růžička.