Podle olomouckého arcibiskupa a místopředsedy České biskupské konference Jana Graubnera by ale lidé neměli podléhat zjednodušování problému a více o něm přemýšlet. „Nejsem pro kvóty, ale pro dobrovolnost. Musí se řešit například činnost převaděčů, kteří agitují lidi pro přechod do Evropy, aby na nich ošklivě vydělávali," zamýšlel se arcibiskup v rozhovoru pro Deník.

Pane arcibiskupe, přednášíte na besedách o migrantech, zaštiťujete diskusní fóra na toto téma. Je to potřeba?

Je. Obecně nabízené informace jsou velmi zjednodušené. Buď nahánějí strach z přistěhovalců, nebo se vysmívají těm, kteří se bojí, nebo hrají na city, ale neukazují souvislosti. Nestačí mnoho dílčích informací. Je třeba hledat příčiny a vzhledem k budoucnosti odhadovat důsledky.

Jaký máte z odezvy veřejnosti pocit? A obecně z většinového postoje Čechů k pomoci migrantům?

Zjednodušený odmítavý postoj je většinou výsledkem práce médií, protože lidé až na výjimky vlastní zkušenosti nemají.

Je tu však mnoho lidí, kteří sami nabízejí pomoc. Nechci zakrývat rizika, ale ani šířit paniku. Je třeba nad tím více přemýšlet.

Katoličtí biskupové a členové předsednictva Ekumenické rady církví už v červenci ujistili, že církve v České republice jsou připraveny pomoci migrantům. Připravenost zopakovali před měsícem v reakci na výzvu papeže Františka. Zároveň jste zdůraznili, že solidarita musí být zodpovědná. Podle vás je?

Když budeme lhostejní k potřebným, když nepomůžeme hladovým, nebudeme dobrými křesťany, ale ani slušnými lidmi. Solidarita je nutná. Stará charitativní zásada však říká: Nedávej hladovému rybu, ale udici. To můžeme chápat taky tak, že je třeba pomoci k míru a řádu ve válečných zemích, aby lidé nemuseli utíkat. V tom dělá Evropa málo. Mluví se pouze o rozdělení uprchlíků a nepracuje se v těch zemích, nebo dokonce špatně. Snaha Západu odstranit diktátory v muslimském světě a zavést tam demokracii západního typu byla naivní a špatná, protože oni nejsou pro demokracii zralí. Diktatury byly špatné, ale chaos je horší.

Souhlasíte s oficiálním postojem České republiky k migrační krizi? S odmítáním uprchlických kvót?

Nejsem pro kvóty, ale pro dobrovolnost. Jestli se kvóty vztahují jen na ty, kteří přišli nelegálně do EU, pak jsme nespravedliví k těm slušnějším, kteří žijí třeba v utečeneckém táboře v Kurdistánu a ve strašných podmínkách pokorně čekají, až vyslyšíme jejich prosby o přijetí do Evropy, ale stát je nechce přijmout, protože by se nepočítali do kvót, protože zatím nemají statut uprchlíka.

Jaké vidíte možnosti řešení migrační krize?

Musí se řešit například činnost převaděčů, kteří agitují lidi pro přechod do Evropy, aby na nich ošklivě vydělávali. Ale musíme jít hlouběji a uvědomit si, že dokud se budou slušní lidé v mírových zemích živit výrobou zbraní, pro které obchodníci hledají odbyt, bude někdo někde stále podněcovat boje, aby byl odbyt. Vím, že říkám věci velmi nepopulární, ale dokud bude Evropany manipulovat obchod bránící početí dětí, budou Evropané vymírat a dělat místo přistěhovalcům. Zavírání škol a budování domovů důchodců je sice okamžitou ekonomickou reakcí, ale vůbec neřeší dlouhodobý problém. Pohanský filozof Seneca říkal: „Co děláš, dělej moudře a mysli na konec." My musíme změnit myšlení a nenechat se vést pouhou denní náhodou nebo půvabem chvilkového dojmu či reklamou, která z nás dělá zbožňovatele všednosti. Bez pohledu dopředu a bez zodpovědnosti za budoucnost se nemůžeme považovat za moudré lidi. Například musíme vidět ochranu stabilní rodiny muže a ženy otevřené pro potomstvo a jeho zodpovědnou výchovu z pohledu národní budoucnosti a promítnout to do zákonů, ekonomiky i kultury a zábavy, chceme-li být moudří.

Jak v této souvislosti hodnotíte angažmá Ruska, které začalo bombardovat Sýrii? Rusko je údajně připraveno přijmout americké návrhy na koordinaci operací v této zemi, kde válka zuří již čtvrtým rokem, ale podle USA je taktika Rusů chybná.

Koordinace zásahu proti Islámskému státu by jistě byla dobrá a snad i úspěšná, ale já v ni moc nevěřím. Byl by to zázrak. Každá strana tam totiž sleduje své cíle. Zásah Ruska v Sýrii může kromě jiného spustit další migrační vlnu, která půjde do Evropy a může se chápat jako ruská odpověď na evropské sankce. Modlím se za ten zázrak.

Mohu se ještě zeptat na aktuální pomoc farností na Moravě? Nabídli jste již například ubytování konkrétním rodinám?

Církev uspořádala sbírku, kterou pomáhá v Sýrii a Iráku, aby lidé tolik neutíkali. Charita dělá sbírky materiálu, s kterým jezdí pomáhat migrantům v našich záchytných střediscích či v zahraničí, kudy migranti procházejí. Spustila webovou stránku, kde mohou lidé nabízet konkrétní pomoc, jako třeba bydlení a práci, peníze či tlumočnické služby, výuku českého jazyka či doprovázení těch lidí při jednáních na úřadech. Zatím nevím o žádné ubytované rodině současných uprchlíků v některé farnosti. Oni tu zatím totiž nejsou. Ti zachycení migranti chtějí většinou do Německa a ne k nám. Křesťané z Kurdistánu k nám chtějí, ale čekáme na souhlas vlády.

Sama jsem navštívila řadu muslimských zemí, včetně státu s největším počtem obyvatel hlásících se k islámu. Všichni víme, že jde o naprosto odlišnou kulturu. Spatřujete z tohoto pohledu v přílivu stovek tisíc muslimských migrantů do Evropy obohacení evropské civilizace? Nehrozí naopak problematický střet dvou civilizací?

Taky jsem byl například v Bangladéši, kde pomáháme křesťanským menšinám, nebo v Indonésii, kde pomáhala naše Charita po tsunami. V malém počtu mohou být muslimové v Evropě obohacením, ale velký počet musí ohrozit křesťanskou civilizaci. I slušní a mírumilovní muslimové jsou přesvědčeni, že nejlepší politické zřízení je podle Koránu, a kde je muslimů přes padesát procent, tam je podle nich spravedlivé, aby vládli oni.

Ustojí Evropa uprchlickou krizi?

Především záleží na lidech, jestli chtějí mít evropskou budoucnost. Pak musí mít více dětí a dobře je vychovávat. Jinak rostoucí průmysl bude dovážet cizince, aby se mohl dál rozvíjet. Pokud půjdeme jen za bohatstvím a pohodlím, přejde naše bohatství do rukou jiných naší vinou. My se musíme umět rozdělit s chudšími a nesmíme se bát smysluplných obětí pro rodinu a pro děti. Jinak nás čekají oběti nesmyslné, kterým se neubráníme.