Architekt se při zpracování nových návrhů snažil vycházet z požadavků lidí a připomínek radních.

„Jednou z možností je cestičky udělat diagonálně. Zelené plochy v tomto případě zaberou pouze třicet procent," upozornil architekt Kovačevič.

Druhé řešení obsahuje rozsáhlé zatravnění okolí pomníku. Chodníky by vedly podél trávy.

K pomníku by se ale lidé po nich nedostali. „U obou variant počítáme s tím, že zde bude zátěžová travnatá plocha, po které se dá chodit," pokračoval architekt.

Navrhovaná rekonstrukce počítá s rozpočtem 5,1 milionu korun.

„Z toho půl milionu korun je mobiliář a lavičky. Snažili jsme se vejít do požadované částky dva a půl milionu korun, ale kvůli materiálům to nešlo. Jen odvoz starého povrchu bude stát přes milion," vysvětlil Kovačevič.

Druhá možnost se zastupitelům příliš nelíbí. Podle nich si tudy lidé zkracují cestu po diagonálách odedávna a nezabrání jim v tom ani trávník. „Otázka je, jestli není plánovaná zelená plocha moc velká. Když totiž v létě prudce zaprší, trávník rozbředne," upozornil zastupitel Jiří Haas.

I další si myslí, že tak velká zelená plocha je zbytečná.

„V návrhu by se měl více respektovat pohyb osob. Navíc pomník potřebuje údržbu, a tak by k němu měl být lepší přístup," vyjádřil se k návrhu zastupitel Milan Kostelník.

Zastupitelé se proto během diskuse přikláněli k variantě menších zelených ploch a diagonálních chodníků. „Dva roky jsme v zimě fotili, kudy lidé chodí. Za celou dobu se to nezměnilo," řekl místostarosta Stanislav Pavelec.

Předložené návrhy nyní s architektem projedná pracovní skupina.

„Bylo by ideální návrh rovnou přijmout, abychom tak stíhali termíny stavebních povolení. Je ale ještě nutné některé věci doladit," řekla starostka Iveta Táborská.

Výsledky představí pracovní skupina v únoru. Podle smlouvy na dílo lze náměstí reklamovat ještě šestatřicet měsíců po předání stavby.

Zastupitelé tak stále mají sedmnáct měsíců čas, než budou muset hradit všechno z rozpočtu města.