Zástupce spolku Arnika, vsetínský zastupitel a obyvatel Vsetína odeslali otevřený dopis předsedovi představenstva Zásobování teplem Vsetín (ZTV). Žádají v něm ukončit proces posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), který je důležitý pro vydání stanoviska Zlínského kraje k původně plánované stavbě spalovny ve Vsetíně. ZTV ponechalo výzvu v dopisu bez reakce s tím, že se k tématu spalovny už opakovaně vyjádřilo.

Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika, jenž se zabývá ochranou životního prostředí, vsetínský zastupitel Michal Berg a Vsetíňan Pavel Huspeka se podepsali pod otevřený dopis, který minulý týden zaslali předsedovi představenstva ZTV. Nelíbí se jim postoj společnosti, která od plánovaného projektu stavby zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) odstoupila, ale neukončila proces EIA.

UKONČETE PROCES EIA

„Pokud myslíte vážně na veřejném projednání znovu zopakované ujištění, že společnost Zásobování teplem Vsetín nebude projekt na stavbu zařízení na energetické využívání odpadů ve Vsetíně realizovat proti vůli zastupitelů města Vsetín ani místních obyvatel, měla by společnost podle nás, níže podepsaných, proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) ukončit ještě před jeho naplněním v podobě vydání stanoviska,“ uvádí se v dopisu.

Podle pisatelů je ukončení procesu EIA před jeho završením jediným skutečným důkazem o definitivním odstoupením od projektu stavby spalovny. Pouhá slovní deklarace je nedostatečná.

Všechno už bylo řečeno

Předseda představenstva ZTV Michal Chmela Deník informoval, že společnost na výzvu v dopisu reagovat nebude, protože k tématu všechno několikrát řekla.

Na dotaz proč neukončili proces EIA, Chmela odpověděl, že dokončení má pro majitele ZTV, skupinu MVV Energie CZ především marketingový význam.

„Pokud prokážeme, že náš projekt ZEVO ve Vsetíně vyhoví všem požadavkům na ochranu životního prostředí, tak je pravděpodobné, že se tak stane i jinde. A logicky, pokud by externí zpracovatel dokumentace EIA pro Vsetín měl zpracovat na podobný projekt dokumentaci EIA někde jinde, tak mu jistě zkušenost ze Vsetína usnadní práci a čas,“ vysvětlil.

Výsledek za 90 dnů

O výsledku rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje nechce ZTV dopředu spekulovat. Závazné stanovisko očekává do 90 dnů.

Aktuálně je podle Krajského úřadu Zlínského kraje zpracováván posudek, který úředníci vyhotoví na základě připomínek, dokumentace, vyjádření k ní podaných a se zohledněním závěrů z veřejného projednání. Zpracovateli posudku bylo předáno 28 vyjádření k dokumentaci.

Zpracovatel posudku EIA obdržel vyjádření k dokumentaci 5. května.

„Na zpracování posudku má stanovenou lhůtu šedesát dnů. Tato lhůta může být na jeho žádost prodloužená o dalších dvacet dnů. Po obdržení posudku vydá krajský úřad do třiceti dnů závazné stanovisko,“ uzavřela mluvčí Krajského úřadu Zlínského kraje Soňa Ličková.