Ty spočívají zejména ve výstavbě betonové zídky na obou březích řeky na Tyršově nábřeží.

Cílem veřejného slyšení, které radnice svolala, bylo představit a vysvětlit lidem současný návrh opatření, která mají obyvatele Rožnova chránit proti velké vodě. Přestože část posluchačů návrh města přišlo podpořit, jeho odpůrce se prozatím představitelům radnice přesvědčit nepodařilo.

Namísto toho dostali do rukou petici, kterou podepsalo pět set čtyřicet lidí nesouhlasících s navrženým opatřením v jeho současné podobě. „Devětadevadesát signatářů petice bylo zaplaveno v roce 1997, a přesto s předloženým projektem nesouhlasí,“ uvedl Karel Gardaš ze Sdružení nezávislých kandidátů Zdravý Rožnov, které se také staví proti plánu vedení města.

Veřejné projednávání zahájilo krátké video z povodní v roce 1997. Po něm prezentoval téměř stovce přítomných vedoucí odboru investic rožnovské radnice Marek Moll mapy rozlivů Rožnovské Bečvy na Tyršově nábřeží.

Společně s projektantem a zástupcem Povodí Moravy představili návrh současného řešení protipovodňových opatření, související zásahy do okolí a technické a pohledové řešení protipovodňových zí­dek.

Vysvětlili také nutnost upravit projekt tak, aby odpovídal ochraně před stoletou vodou. Díky tomu získá město na stavbu dotaci prostřednictvím Povodí Moravy.

Lidem v Rožnově jsou trnem v oku zejména zmiňované betonové zídky. „Realizace projektu by znamenala mimo jiné vykácení bezmála čtyřiceti vzrostlých lip,“ uvedl v tiskové zprávě Zdravého Rožnova Karel Gardaš.

Diskutující radnici kritizovali také za neschopnost přijít s více než jedním návrhem či nedostatečné technické zpracování aktuálního a především za to, že projekt vychází z mylných předpokladů. „Mapa rozlivu Bečvy neodpovídala zkušenosti z roku 1997,“ poznamenal Gardaš. Podle jeho slov navíc radnice chybovala také v tom, že veřejné projednávání přišlo dost pozdě. „Přesto z něj ještě mohou vzejít nové návrhy, které budou brát v potaz množství argumentů a zkušeností místních občanů,“ řekl Gardaš.

Vedení radnice připravovaná opatření brání. „Projekt je první etapou protipovodňových opatření, která řeší ochranu území, kde žije tři a půl tisíce obyvatel. Součástí řešení jsou i zpětné klapky do kanalizačních výustí, zabraňující zaplavení objektů zpětným vzedmutím hladiny řeky,“ vysvětloval místostarosta Rožnova Alois Vychodil.

Zmírňoval také obavy lidí, týkající se kácení lip na Tyršově nábřeží. „V tomto směru neměli Rožnované úplné informace. Mnohé stromy jsou nemocné a budou muset být v horizontu několika let stejně pokáceny,“ uvedl Vychodil. Dodal, že projekt počítá s vykácením třiceti sedmi stromů napadených jmelím a vysázením takřka šedesáti nových. „Současně k ochranné zídce, jejíž výška z pohledové strany nepřesáhne sedmdesát centimetrů, vysadíme keře a popínavé rostliny, které vytvoří rozsáhlý biotop pro hmyz a drobné živočichy,“ doplnil Vychodil.

V současné době je v plném proudu projednávání návrhu změny územního rozhodnutí, vyvolané úpravou projektu z ochrany proti padesátileté vodě na ochranu proti vodě stoleté. Stavební řízení je proto pozastaveno, stejně tak práce investora tedy Povodí Moravy. „S dalším postupem bude nutno vyčkat rozhodnutí správního orgánu o podaných námitkách,“ řekl mluvčí radnice Tomáš Gross.