Jeho slavnostní odhalení se uskuteční v sobotu 24. října v 10.30 hodin. Původně plánovaný odpolední termín bylo nutné z technických důvodů na tento dopolední čas přesunout.

Samotnému odhalení náhrobku v rožnovském skanzenu bude předcházet setkání v kostelíku svaté Anny, kolem které se čestné pohřebiště Valašský Slavín nachází. Setkání se zúčastní ředitel skanzenu Jindřich Ondruš, starosta Vsetína Jiří Čunek i syn Josefa Sousedíka Tomáš Sousedík. „Tatínek nemá dodnes žádný hrob. Náhrobek by jej tak měl důstojně připomenout," ocenil umístění pomníku Tomáš Sousedík, který se dlouhodobě zasazuje o zviditelnění odkazu svého otce, jenž byl za minulého režimu potlačován.

Valašského Edisona, jak se Josefu Sousedíkovi přezdívá, zastřelili příslušníci gestapa při výslechu 15. prosince 1944. Oficiálně nebyl nikdy pohřbený. Urna s jeho popelem se ztratila v roce 1945. Podle Tomáše Sousedíka jsou dvě rozdílné verze, které přibližují její následný osud. První říká, že urna byla pod jménem Josef Telička odvezená z ostravského krematoria do Terezína a tam byla mezi tři sta dalšími urnami vysypána do Ohře. „Dokonce se podařilo najít ženu, které v té době bylo osm let, a která patřila mezi několik dětí, jež velitel Terezína tehdy pověřil vysypáním uren do řeky," uvedl Tomáš Sousedík.

Podle jeho slov je ale pravděpodobnější verze druhá, která se objevila v posledních pěti letech. „Přihlásil se pamětník, který z okna svého brněnského domu pozoroval dvůr gestapa. Na přelomu dubna a května čtyřicet pět sem podle jeho svědectví přivezli vězně, kteří zde kopali jámu a do ní se poté vysypávali nějaké urny. Já myslím, že takto skončila i urna mého otce," řekl Tomáš Sousedík.

Náhrobek znázorňující řez elektromotorem vytvořil vsetínský akademický sochař Miroslav Machala. „Je to pro mne čest, že vybrali právě můj návrh," řekl Miroslav Machala.

Na náhrobku je nápis Josef Sousedík, valašský Edison a vlastenec. Původní záměr umístit na památník také některé vynálezcovo motto se uskutečnit nepodařilo pro jejich přílišnou délku. Miroslav Machala vytvořil náhrobek z božanovského pískovce. „Jde o kámen z krkonošského podhůří, který se hodí svým vzhledem k okolním náhrobkům," uvedl sochař, který už dříve vyráběl památníky také valašskému muzikantovi Zdeňku Kašparovi či malíři Augustinu Mervartovi.

Slavnostní odhalení náhrobku Josefa Sousedíka se v rožnovském skanzenu koná v sobotu od 10.30 hodin.