Zástupci radnice s kolegou vozíčkářem a projektanty z Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky prošli budovy městského úřadu v ulicích Soudní a Zašovská, Komunitní centrum, Kulturní zařízení, krytý bazén a koupaliště či veřejná WC v Mostní ulici a v parku zámku Kinských.

„Posuzoval se stav bezbariérových toalet, jejich vybavení a soulad s vyhláškou o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,“ přiblížila Alena Střítezská, referentka oddělení rozvoje města.

„Uvědomujeme si, že stav toalet pro zdravotně postižené není vždy ideální a tito lidé se s bariérami potýkají pravidelně. Snažíme se to řešit a zároveň tak dát impuls i dalším veřejným institucím,“ řekla místostarostka Zdislava Odstrčilová, která celou akci iniciovala.

Úředníci nyní průzkum vyhodnocují.

„Už nyní víme, že alespoň drobné nedostatky se týkaly téměř všech toalet. V některých případech je dokážeme odstranit v řádu dnů, jinde si úpravy vyžádají větší zásah,“ doplnila Zdislava Odstrčilová.