Budova, která stojí na bývalém cvičišti, je po kolaudaci. Její okolí nyní ochránci přírody mění na lesopark. Slavnostní otevření ekocentra se uskuteční letos na jaře.

Rekonstrukce začala na podzim roku 2012 a přišla na pět milionů korun. „Plánujeme ještě dovybavit centrum potřebným nábytkem, opravit původní stodolu jako prostor pro kurzy řemesel a akce pro veřejnost a vybudovat pestré zázemí pro ekovýchovné programy," uvedl meziříčský ochránce přírody Miroslav Dvorský.

Součástí Valašského ekocentra bude také venkovní výukový areál se Zahradou poznání. „V ní návštěvníci naleznou například expozice ptačích budek a krmítek, hmyzí hotel, jezírko, bylinkovou zahrádku naší babičky, sad se starými odrůdami ovocných dřevin, klece pro umístění poraněných nebo zesláblých živočichů a řadu dalších zajímavostí," uvedl Miroslav Dvorský.