Ochránci argumentují zejména tím, že místo je záplavovou oblastí a rovněž slouží jako přírodní migrační koridor pro zvěř a vzácné šelmy. Stavební úřad přitom jejich námitky již dříve odmítl.

Aktivisté s tím ale nesouhlasí.

„Vybudováním průmyslové zóny v nezastavěném území mezi městy Rožnov a Zubří dojde k přerušení významného migračního koridoru velkých savců mezi Vsetínskými vrchy a Veřovickými vrchy," uvedla Josefa Volfová z Hnutí Duha.

Podle názoru ochránců přírody využívají zmiňovaný prostor k migraci jelen evropský, srnec obecný, prase divoké, ale také zvláště chráněné druhy rys ostrovid a vlk obecný.

Druhým argumentem ekologického hnutí je skutečnost, že území se nachází v záplavové zóně. Pod vodou bylo například při povodních v roce 1997. „Stavbou dojde ke změně odtokových poměrů, ke snížení schopnosti údolní nivy vsakovat povrchovou vodu a tlumit účinky povodní," uvedla Josefa Volfová.

Podle starosty Zubří Jiřího Randuse mají ekologové na svůj negativní postoj k zóně nárok. „Mají právo se odvolat," poznamenal starosta. Připomněl, že pozemky, na nichž má ležet průmyslová zóna, nepatří do majetku města Zubří. Zóna je však zahrnuta v územním plánu města. „Jedná se o lokalitu ležící na výjezdu ze Zubří ve směru na Rožnov pod Radhoštěm. Jsou to soukromé pozemky. Město je v minulosti chtělo odkoupit, ale požadovaná cena byla příliš vysoká," uvedl Jiří Randus.

Parcely, na kterých vzniká průmyslová zóna, vlastní soukromí majitelé. O její zřízení bojují už téměř deset let. Valašský deník oslovil zástupce spoluvlastníků, ten ale prozatím nechtěl do tisku věc komentovat. Přislíbil ale písemné vyjádření v nejbližších dnech.

Z veřejně dostupných informací nicméně vyplývá, že zóna má zabrat plochu zhruba pěti hektarů. Pozemek bude následně rozparcelován jednotlivým investorům. Podle Informačního systému EIA se zde počítá například s výstavbou skladových objektů, čerpací stanicí plynu a pohonných hmot, drobnými službami nebo strojní výrobou.