Symbolické sošky sovy coby symbolu moudrosti a také diplomy, květiny i osobní gratulace předali osmnácti oceněným hejtman Radim Holiš, radní pro školství Zuzana Fišerová i další zástupci kraje a města.

„Okolnosti minulých dvou let, kdy školství naprosto zásadním způsobem zatížila pandemie Covid-19, ale i události válečného konfliktu na Ukrajině a související migrační vlny, ukazují, jak významným pilířem v životě společnosti je právě školství, které zodpovídá nejen za vzdělávání, ale také zajišťuje psychosociální zázemí pro děti a dospívající mládež,“ řekla Zuzana Fišerová.

Na základě výzvy k předkládání návrhů bylo Zlínskému kraji doručeno celkem 45 návrhů. Ty byly posouzeny výběrovou komisí, kterou ustanovila Rada Zlínského kraje, a následně bylo vybráno 18 osobností.

Ocenění:

Mgr. Eva Baštová (ZŠ Zlín Středová)
Mgr. Ctibor Boráň (ZŠ a MŠ Uherský Brod-Havřice)
ak. mal. Marie Borošová (Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště)
Ing. Petr Hanáček, Ph.D. (Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště)
Mgr. Taťána Hnátková (Střední odborná škola Luhačovice)
Mgr. Dagmar Janásová (Základní škola UNESCO Uherské Hradiště)
Bc. Ludvík Kochaníček (Střední škola –Centrum odborné přípravy technické Kroměříž)
Mgr. Jana Kotrlová (Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín)
Lenka Krčová (Mateřská škola Sluníčko Holešov)
Mgr. Petr Machala (Gymnázium Uherské Hradiště)
Mgr. Marie Matušů (Základní škola Slušovice)
PaedDr. Petr Navrátil (Základní škola Slavičín - Vlára)
Ilona Novotná (Mateřská škola Dřínov)
Mgr. Jaroslava Pechancová (Základní škola Valašské Klobouky)
Ing. Adam Skovajsa (Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště)
Mgr. Dana Soukalová (Základní škola Zlín – Dřevnická)
MgA. Radana Váňová (Základní umělecká škola Zlín)
Helena Žajdlíková (Základní škola a Mateřská škola Zlechov).