Valašské Meziříčí křižují od poloviny roku 2022 moderní autobusy MHD na stlačený zemní plyn (CNG) v barvách města. Obsluhují celkem sedm linek včetně jedné okružní a cestující převážejí zdarma.

„Zajíždějí i do našich místních částí Bynina, Hrachovec, Juřinka a Podlesí. Bohužel by však bylo neekonomické, aby obsluhovaly také Brňov a Lhotu. Proto jsme hledali možnosti, jak zajistit bezplatnou dopravu do centra města a zpět i pro obyvatele těchto částí,“ nastínil místostarosta Petr Nachtmann.

Moderní autobusy na CNG jezdí v Meziříčí od loňska:

Nové moderní ekologické autobusy na CNG v barvách města Valašské Meziříčí

Valašskomeziříčská radnice se nakonec dohodla s krajskou společností KOVED, která zajišťuje také příměstskou autobusovou dopravu. Stačí, aby si obyvatelé Brňova a Lhoty vyřídili takzvanou Zetku, tedy kartu pro cestování autobusy a vlaky Integrované dopravy Zlínského kraje a vyplnili smlouvu s městem.

„Na základě čísla karty jim pak náš finanční odbor proplatí jízdné na trasách krajskými autobusy do města a zpět vždy za předchozí čtvrtletí,“ vysvětlil místostarosta Nachtmann. Systém začal fungovat od soboty 1. dubna.

První vyúčtování jízdného pro majitele Zetek, kteří podepsali smlouvu s městem, proběhne do 15. dnů druhého měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí (tedy do 15. srpna). Valašské Meziříčí bude jízdné proplácet na základě dat, která obdrží od společnosti KOVED.

Smlouvu s městem stačí uzavřít jednou a poté už bude probíhat vyúčtování za dané čtvrtletí automaticky přímo na účet. Jízdné bude propláceno za období, které začíná běžet od prvního dne měsíce, ve kterém bude smlouva doručena na adresu Městského úřadu Valašské Meziříčí.

„Zároveň je nezbytné, aby obyvatelé Brňova a Lhoty, kteří budou chtít zdarma cestovat do centra Valašského Meziříčí a zpět, měli vyřízenu kartu Zetku. Jednotlivé jízdenky proplácet nebudeme,“ upozornil Zdeněk Studeník, vedoucí odboru financí valašskomeziříčské radnice.

Nadále pak platí, že obyvatelé Brňova a Lhoty mohou stejně jako další cestující využívat při cestách po městě MHD zdarma.

Trasy příměstské autobusové dopravy, na kterých mohou obyvatelé Brňova a Lhoty cestovat zdarma:

Valašské Meziříčí, aut. st. – Valašské Meziříčí, Lhota, dol. konec
Valašské Meziříčí, aut. st. – Valašské Meziříčí, Podlesí, u Kamasů
Valašské Meziříčí, aut. st. – Valašské Meziříčí, Podlesí, Dom. důch.

Lze nastoupit/vystoupit na i dalších zastávkách ve Valašském Meziříčí.

Smlouvu o úhradě jízdného pro zletilého i nezletilého naleznou zájemci na webových stránkách města v sekci Formuláře ke stažení. „V případě, že nemají přístup k internetu, mohou ji vyplnit také na podatelnách městského úřadu v ulicích Soudní 1221 a Zašovská 784,“ doplnil mluvčí meziříčské radnice Jakub Mikuš.

Vyplněnou smlouvu ve dvou vyhotoveních je možné odevzdat přímo na podatelnách nebo doručit na adresu: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí finančního odboru.