Z důvodu oprav je uzavřená část ulice Jiráskova pro veškerou dopravu.

Podle informací ředitele VaK Vsetín Romana Pilaře došlo k závadě na kanalizační stoce, která odvádí značnou část splašků z celého města do čistírny odpadních vod na Poschlé.

„Oprava si vyžádala výkopové práce až do hloubky téměř pěti metrů tak, abychom mohli poškozenou část potrubí opravit,“ přiblížil.

Dělníci na místě informovali, že příští týden přijde na řadu těžká technika.

„Pravděpodobně v úterý najedou velké jeřáby a budou tu instalovat šachty,“ nastínili.

Část ulice je zcela uzavřená pro veškerou dopravu.

Uzávěra bude vzhledem k rozsahu prací trvat minimálně dva následující týdny.

Řidiči musí využívat objízdných tras, které jsou vyznačené dopravními značkami.