Vzpomínkového pietního aktu, který organizovala slovenská obec Makov ve spolupráci se Žilinským samosprávnym krajom, Okresným úradom v Čadci a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, se zúčastnila řada politiků, představitelé obcí a další hosté z obou stran hranice.

Pietní akt se uskutečnil na místě, kde se v roce 25. září 1944 odehrálo největší ozbrojené střetnutí s fašistickými okupanty na území Čech a Moravy. Během bojů o přechod pobila 1. čs. brigáda Jana Žižky více než 400 fašistů, zničila množství zbraní a střeliva. Sama přišla asi o dvě stovky mužů.