Představit své zboží zde přijelo přes dvacet prodejců. Kromě řeznických a uzenářských výrobků nechybělo na jarmarku ani pečivo, frgály nebo také mlékárenské výrobky.