Vánoční obřad celebroval otec František.

Mše vsetínské římskokatolické farnosti byla v letošním roce sloužena nejen za děti, mládež a rodiny, ale rovněž za ministranty a scholy.

Slova tradiční takzvané dětské vánoční bohoslužby doplnila recitací a písněmi Malá schola Vsetín.