Ze svého šatníku kroj vytáhla také místostarostka Kroměříže Daniela Hebnarová či starostka Chropyně Věra Sigmundová.

„Nejsem v kroji ani poznat, že?“ ptala se s úsměvem starostka Sigmundová.

Také kastelán Martin Krčma vyměnil zámecký háv za prostý kroj.

Průvodu se již tradičně účastnila také třígenerační rodina Miroslava Klimka z Kyselovic. Dědu Klimka doprovázela jeho dcera a dvě vnoučata.

„Dožínek se účastníme pravidelně od prvního ročníku v roce 2007. Tehdy mě doprovázely obě dcery. Od té doby k nám přibyl vnuk a vnučka,“ ukazuje na malé děti Miroslav Klimek. Když byly děti ještě malé, vozily se v kočárky. Nyní už dostaly každý svůj vlastní kroj.

„Vnučce jsou tři roky. Těšila se, až si kroj bude moci obléct. Jsem rád, jak se k tradici má vnoučata staví. Je důležité, aby dožínky nevymizely,“ pokračoval Klimek, který na slavnosti také vystoupil s pěveckým souborem Moravan.

Vítězství nad škůdci

Důležitost tradice si uvědomuje také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Co pro mě znamenají dožínky? Tradice, která mě vede k pokoře a úctě. Zvykli jsme si, že jídlo je samozřejmostí. Ale ne vždy tomu tak bylo. Naši předci žili v nejistotě, jestli je počasí a škůdci nepřebijí. Báli se hladomoru. Proto jde o slavnost, kterou bychom si neměli nechat vzít,“ nechal se slyšet Čunek.

Arcibiskup Jan Graubner, který celebroval děkovnou mši za úrodu v kostele sv. Mořice, však vidí hlavní poslání dožínek v samotné myšlence, nikoliv tradici.

„Důležitější je, abychom nezapomněli na vděčnost a pokoru. Nejde o zábavu samotnou. Vidím to v posledních letech, kdy se obracím v modlitbách o déšť“ dodal Graubner.