Tradičně rožnovskou burzu navštíví osmdesát až sto sběratelů. „Bohužel, je mezi námi málo mladých lidí. Filatelie není dnes příliš podporovaná," uvedl předseda Klubu filatelistů při Středisku volného času v Rožnově Vladimír Vystavěl.

Pozornost dětí se podle něj dnes přesunula spíše na internet, počítačové hry či ke sportu. „Dříve jsme měli v Rožnově pro děti dva kroužky mladých filatelistů. Byly jich čtyři desítky. Dnes mezi nás, převážně důchodce, chodí nepravidelně jen dva mladí sběratelé," zhodnotil situaci Vladimír Vystavěl.

Jeho samého zasáhla sběratelská vášeň v roce 1974. Začal se zajímat o poštovní razítka. Později přesunul pozornost také k mapování historie valašských pošt. V dnešní době jich zmapoval již deset. Mimo jiné i rožnovskou, která má již více než 160 let. „Dlouho jsem nemohl získat razítko z roku 1860. Pátral jsem po něm patnáct let, až jsem na něj narazil u sběratele z Meziříčí na burze ve skanzenu," přiblížil jeden ze svých sběratelských úspěchů Vladimír Vystavěl.

Součástí filatelistické burzy byla letos již počtrnácté také výtvarná soutěž pro děti. Ta má právě v dětech zájem o filatelii znovu probudit. Letos zvolilo pořádající Středisko volného času Rožnov, se kterým filatelisté úzce spolupracují, téma Naše rodina na poštovních známkách.

Do soutěže dorazilo úctyhodných 181 výtvarných prací dětí ze čtyř mateřských a šesti základních škol a také jednoho gymnázia z celé Mikroregionu Rožnovsko. „Jednotlivé obrázky vyhodnocovala porota, která pak vybrala vítěze ve třech kategoriích," uvedl Jan Trlica, vedoucí oddělení uměleckého projevu Střediska volného času Rožnov.

V kategorii dětí z mateřinek vybrala porota jako nejhezčí obrázek Sofie Bosákové z MŠ ve Vidči. V kategorii žáků prvního stupně zvítězila Amálka Majerová z rožnovské ZŠ Videčská. V nejstarší kategorii pak nejlépe obstála Pavlína Vašková z rožnovské školy Pod Skalkou.