Město obdrží nejen finanční odměnu, ale zúčastní se i celorepublikového finále.

Práce na nové podobě náměstí podle návrhu architekty Martiny Kosíkové dokončilo Valašské Meziříčí loni v září. Technologicky i stavebně náročná akce trvala 16 měsíců a stála bezmála 64 milionů korun. Jedenadvaceti miliony formou dotace přispěl také Zlínský kraj.

„Na nové náměstí jsme čekali dlouhých šedesát let. Jsem rád, že se podařilo rekonstrukci dotáhnout do zdárného konce a Meziříčí má důstojné centrum města. Velký dík si zaslouží všichni, kteří se na této akci podíleli a také obyvatelé a obchodníci za trpělivost,“ říká starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Ocenění, které Valašské Meziříčí za zdařilou obnovu náměstí získalo, se oficiálně jmenuje Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Součástí ocenění je stotisícová odměna a účast v republikovém finále soutěže.

Soutěžní komisaři navštívili Valašské Meziříčí 18. ledna. Odborníci z Národního památkového ústavu a Ministerstva pro místní rozvoj se během návštěvy seznámili s průběhem a samozřejmě i výsledkem revitalizace náměstí.

„Kvitovali citlivé provedení s důrazem na zachování historického rázu centra našeho města i úzkou spolupráci s archeology Muzea regionu Valašsko,“ prozradila místostarostka Yvona Wojaczková.

Podle ní je vítězství v krajském kole pro město velkým zadostiučiněním a nejlepším hodnocením práce všech, kteří se na opravě náměstí podíleli.

Během obnovy se meziříčské náměstí dočkalo například nové zeleně a stromů po obvodu, povrchů kompletně z přírodního kamene či nového mobiliáře. Přibyla fontána, pítko, časová osa s významnými událostmi z historie města a stopy T. G. Masaryka.

Podle radnice je nyní náměstí také přístupnější a bezpečnější pro chodce. Vznikly zde odpočinkové zóny s ostrůvky zeleně a restaurační zahrádky mají jasně vyčleněné plochy.

Na náměstí zůstal i tradiční vánoční strom.

Konečná podoba revitalizace vychází z kompromisní dohody mezi radnicí, památkáři a vybranými odborníky. Náměstí je totiž centrem městské památkové zóny a jeho úpravy se řídí podmínkami platnými pro toto území.

Důležitá byla už zmíněná spolupráce s archeology Muzea regionu Valašsko, která přinesla řadu zásadních objevů. Tým archeologa Samuela Španihela mimo jiné odkryl části domu a kusy vybavení z konce 13. až poloviny 14. století.

„Nalezené situace a artefakty představují neocenitelný zdroj vědomostí. Jejich zásluhou jsme získali množství nových informací o raném formování města. Dosavadní písemné prameny vtahující se k nejstaršímu období Valašského Meziříčí totiž byly dosud hodně skoupé,“ vysvětlil Samuel Španihel.