Nyní je jasné, do jaké podoby bude unikátní dílo podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče obnoveno. Vedení Valašského muzea v přírodě v Rožnově se shodlo s památkáři na tom, že získá podobu, jakou mělo v roce 1925.

Podle Jindřicha Ondruše, ředitele skanzenu, pod jehož správu objekty na Pustevnách spadají, má nyní vedení muzea v rukách hotovou předprojektovou dokumentaci. „Máme vyjasněno, jakým způsobem se má obnova ubírat. Shodli jsme se na uspořádání, které měl Libušín i s kuchyní a přístavbou Pustevny právě v roce 1925," uvedl Jindřich Ondruš.

Při vědecké rekonstrukci stavby chtějí pracovníci muzea využít maximum původních ohořelých konstrukcí. „Musíme je ale zbavit spáleniny," poznamenal Ondruš.

Kromě obnovy zničených částí získá Libušín také několik moderních novinek. Například samozhášecí požární systém s vlastní strojovnou či bezbariérový přístup.

„Na obnovený Libušín se tak dostanou i vozíčkáři," ujistil ředitel muzea.Pro zmíněný protipožární systém zase bude nutné vybudovat v blízkosti Libušína velký rezervoár na vodu. Doplní menší rezervoár a vrtanou studnu, kterou muzeum budovalo na Pustevnách vloni.

Součástí protipožárního systému bude také strojovna vybavená dieselovým agregátem. Umístěná bude v objektu takzvané Pustevenky, která také projde opravou. Rovněž bude nutné přemístit existující trafostanici. Plánovaný požární systém má mít takovou kapacitu, aby jej bylo možné v budoucnu použít i k ochraně Maměnky, která s Libušínem sousedí. Toto rozšíření bude výhledově stát 6 milionů.

Než ale vyhořelý Libušín vezmou do parády řemeslníci, je nutné absolvovat vleklé administrativní kolečko.

Skoro pět měsíců bude trvat veřejná soutěž na dodavatele finální projektové dokumentace. „Poté se budou asi do února dělat projekty a rozpočty, aby mohla následovat soutěž na konečného dodavatele stavby," naznačil Jindřich Ondruš. Odhadl, že stavební práce by tedy mohly začít v srpnu 2015.

Doplnil také, že odhadované náklady na obnovu jsou 83 milionů korun. Suma v sobě již zahrnuje nynější přípravné práce, dokumentaci, obnovu komplexu Libušína, jeho vnitřní vybavení i protipožární systém včetně strojovny a rezervoáru na vodu.

A také provizorní zastřešení, na kterém v těchto dnech dělníci již pracují. V těsné blízkosti památky zavrtávají mikropiloty, které poslouží k ukotvení ocelové konstrukce dočasného zastřešení.

„Ocelová konstrukce bude složená z osmi ocelových rámů, které budou vázány vrchním profilem. Jako střešní krytinu použijeme trapézový plech," přiblížil technický náměstek skanzenu Milan Gesierich.

Doplnil, že ocelová konstrukce je navržena pro extrémní povětrnostní podmínky podle platných norem a zároveň tak, aby nezasahovala a nezatěžovala Libušín. Konstrukci doplní boční ochranné sítě, jež budou krýt pracovníky i objekt před povětrnostními vlivy. „Celá tato provizorní stavba je navržena tak, aby mohla ochránit Libušín po dobu dvou let. Práce budou hotové do konce června," dodal technický náměstek muzea.

Libušín vyhořel v noci na 3. března. „Do dnešních dnů není ukončeno policejní vyšetřování a probíhá nadále i jednání s pojišťovnou," upozornila mluvčí skanzenu Petra Valíčková.

Nadále běží také veřejná sbírka na obnovu památky.

Získané peníze muzeum použije na úhradu předpokládaných dodatečných nákladů souvisejících s obnovou Libušína na Pustevnách a jeho znovuuvedením do provozu.

Včera ráno činil zůstatek na sbírkovém účtu pro obnovu chaty Libušín více než 6,2 milionu korun