„Setkání se uskuteční v deset hodin dopoledne za účasti vedení města Vsetína," upřesnila mluvčí vsetínské radnice Jana Čadová.

Komponovaný program k mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu, který si lidé ve městě připomínají pravidelně od roku 2005, připravují na příští týden také pracovníci vsetínského Domu kultury. Uskuteční se ve středu 29. ledna v kině Vatra. „Program zahájí koncert s názvem Jidiš a hebrejské písně v podání hráče na koncertinu Tomáše Novotného a zpěvačky Barbory Baranové," uvedla Klára Obručová z pořádajícího Domu kultury Vsetín.

Barbora Baranová je přední českou interpretkou písní jidiš. Vyučuje sólový zpěv na Církevní

konzervatoři Opava. Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v oboru sólový zpěv, odkud její kroky vedly na Ostravskou univerzitu, kde vystudovala operní zpěv, a na Konzervatoř města Vídně. Spolupracuje s předními českými filharmoniemi, dlouhá léta byla členkou a sólistkou vokálního souboru Adash.

Tomáš Novotný je předním českým odborníkem na židovskou hudbu, její historii a interpretaci. Působí na Katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Vystudoval Pražskou konzervatoř a Evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze, kde také získal doktorát v oboru Starého zákona. Deset let byl sbormistrem dívčího vokálního souboru Adash. Nyní vede soubor Noach. Posluchačům koncertu ve Vsetíně přiblíží jednotlivé skladby, historické souvislosti a významy hebrejských textů. Koncert začíná v 18 hodin.

Po jeho skončení bude následovat promítání snímku srbského režiséra Gorana Paskaljeviće Když se rozednívá. Účastníci koncertu mají vstup volný. „Jedná se o komorní drama profesora hudby, který se v pozdním věku dozví o svém židovském původu a osudu svých pravých rodičů. Dotýká se prakticky neznámé historie srbských Židů během druhé světové války, kdy jako sběrný tábor sloužilo bělehradské výstaviště – dneska zchátralé místo bez památníku," přiblížila Klára Obručová.

Součástí komponovaného programu k Mezinárodnímu dni obětí holocaustu bude také malá výstava, přibližující historii vsetínské židovské menšiny. Předměty zapůjčené Muzeem regionu Valašsko budou k vidění ve foyer kina Vatra.