Potvrzuje to harmonogram, který zaslalo Ředitelství silnic a dálnic ČR valašskomeziříčské radnici. „Předinvestiční příprava úseku z Valašského Meziříčí do Bystřičky je rozvržena na léta dva tisíce osm až dvanáct,“ konstatoval starosta Jiří Částečka.

Časem by si tak mohlo vydechnout také dopravně přetížené centrum města. Velkou část tranzitní dopravy by totiž odvedl obchvat. „Je to jeden z nejpalčivějších problémů, s nímž se Valašské Meziříčí potýká,“ připomněl starosta.

Jak uvedl mluvčí radnice Josef Beneš, předinvestiční příprava je rozdělena do několika etap. Nejprve bude zapotřebí budoucí stavbu zaměřit a zhotovit mapové podklady. „Následovat budou průzkumné inženýrsko geologické práce, geofyzikální průzkum a zpracování vyhledávací studie,“ vypočítal mluvčí.

Nejvíce vítají příslib zahájení stavby silnice zejména řidiči, kteří musí den co den absolvovat mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem jízdu v dlouhých kolách aut.

„Bylo by to perfektní. Ale dokud neuvidím začít kopat do země, neuvěřím. Slibů jsme za ty desítky let zažili dost a dost a nerad bych se dočkal nové cesty teprve na důchod, až budu jezdit do Domova důchodců v Podlesí,“ vyjádřil svoji skepsi Karel Štěpán z Valašského Meziříčí.

Už se totiž začínají rýsovat první problémy. Celý přípravný proces završí náročné a zdlouhavé posouzení vlivů nové silnice na životní prostředí, které má trvat tři roky.

„To vše si totiž vyžádá částku zhruba patnáct milionů korun,“ řekl Tomáš Kaas, ředitel výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Na příští rok je přitom z této částky zapotřebí zajistit přes sedm milionů.

„Naše organizace ale nebude moci tak vysokou částku na přípravu jedné akce zajistit. Věřím však, že společným úsilím všech zainteresovaných složek se v rámci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok podaří tyto prostředky zajistit,“ dodal ředitel.

„Snahu Ředitelství silnic a dálnic ČR o brzké zahájení předinvestiční přípravy přeložky silnice I/57 samozřejmě podpoříme,“ ubezpečil Jiří Částečka.
Stejný názor vyslovil také starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček.

„Samozřejmě se připojíme a přidáme svoji podporu. Už jenom proto, že na tuto stavbu čekáme dlouhé roky,“ řekl starosta.