Narozeniny oslaví škola společnou akademií ve čtvrtek 9. prosince v sále kina Svět. Během kulturního a společenského programu vystoupí osobnosti z řad pedagogů, studentů a hostů. Pestrý program připomene, jak bohaté jsou aktivity současné meziříčské obchodní akademie, která nabízí kvalitní vzdělání od středoškolského až k bakalářskému stupni. Akademie začne ve 13 hodin.
Tradice Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí by se podle vedení školy neměla při oslavách stát pouze důvodem k nostalgickému ohlížení se do minulosti. Škola žije především současností a vizemi do budoucna a jednoznačně patří v oblasti ekonomického, informatického a sociálního vzdělávání k nejúspěšnějším ve Zlínském kraji.

Středoškolské obory doplňují praktická studia na vyšší odborné škole a bakalářské programy realizované ve spolupráci se třemi univerzitami.

Vedle kmenové univerzity VŠB-TU Ostrava rozvíjí akademie úspěšně spolupráci také s Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou Karlovou v Praze.

„Oslavy založení vzdělávací instituce bývají důvodem k hlédnutí do její historie, připomenutím významných okamžiků jejího života a hodnocením dosavadního vývoje. Naším přáním je ale především představit, čím žije současná škola a jak navazuje na úspěšnou tradici ekonomického vzdělávání v regionu. Chceme představit školu jako moderní, všestranně se rozvíjející instituci s vysoce profesionálními pracovníky a nadanými studenty,“ uvedl ředitel školy Aleš Kubíček.

Výročí Obchodní akademie a VOŠ, díky níž se stalo Valašské Meziříčí univerzitním městem, oslaví společně také všichni zaměstnanci školy na následném odpoledním společenském setkání.

Studenti školy se k oslavě jubilea sejdou během dopolední premiéry programu akademie.

Aleš Linduška