Naopak hledají způsoby jak ušetřit, škrtají plánované investice, prověřují možnosti získání dotací. Někde se bude i propouštět.

V Rožnově pod Radhoštěm je celkový objem navrhovaného rozpočtu na příští rok o necelých čtrnáct milionů korun nižší než rozpočet letošní. Město počítá s příjmy i výdaji ve výši zhruba 385 milionů korun. „Nejvýznamnější příjem činí podíl na celostátně vybraných daních. Je to sto jednaosmdesát milionů,“ uvedl vedoucí finančního odboru radnice Jan Horáček.

Na investice vyčlenili v Rožnově necelých sedmapadesát milionů korun. „Jde především o akce, které jsou spolufinancovány z národních i evropských dotačních titulů. Třeba stavba Jurkovičovy rozhledny za dvanáct milionů, zateplení základní školy Pod Skalkou ve stejné výši či varovný systém města za dva miliony korun,“ vyjmenoval Horáček.

Podle starostky Rožnova Markéty Blinkové je rozpočet navržený tak, aby postupně snižoval zadlužení města. „Jednotlivým odborům úřadu i příspěvkovým organizacím města jsme nařídili úsporná opatření a také jsme snížili náklady na mzdy zrušením devíti pracovních míst,“ přiblížila Blinková.

Nelehké rozhodovaní zažívají také starostové v menších obcích. „Podobně jako jinde, je i u nás znát doznívající krize a nižší celková daňová výtěžnost,“ potvrdil starosta obce Branky František Svoboda.

Investiční akce, které by vedení obce rádo v letošním roce zvládlo, se proto budou odvíjet hlavně od úspěšnosti v získávání dotací. „Chceme nahradit stávající veřejné osvětlení výkonnějšími a úspornými LED, což je bez dotací finančně náročné. Obdobně se bez spolufinancování s dotací nemůžeme pustit do oprav zámku či pořizování lesnické techniky,“ vyjmenoval některé ohrožené plány Svoboda.

V Lidečku budou první měsíce nového roku hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. „Po zahájení roku totiž máme k dispozici přesnější informace o tom, co si budeme moci dovolit. Na leden nikdy velké investice neplánujeme,“ vysvětlil starosta obce Vojtěch Ryza.

Také on vzpomněl dva ukazatele, které jsou pro další rozvoj každé obce alfou a omegou. „První věc jsou daňové příjmy, které jsou nižší. Druhá jsou dotace, které je stále větší problém získat,“ řekl Ryza. V Lidečku tuto zkušenost mají z nedávné doby, kdy obec nezískala finanční podporu na opravu sportovních šaten. „Navíc splácíme kanalizaci a půjčku na stavbu Společenského centra v obci,“ přidává starosta další důvody, proč se obec do velkých investic zřejmě pouštět nebude.

Úspory hledají také ve Zděchově. „Nemáme ropný vrt ani termální pramen, takže musíme,“ zdůvodnil s úsměvem nutnost šetřit starosta obce Tomáš Kocourek.

V každém případě chce ale dotáhnout do konce projekty, na které už obec získala dotační prostředky. Přijít o ně by podle jeho slov byla škoda. „Patří mezi ně například naučná stezka kolem obce, dokončení revitalizace centra obce, jeho zazelenění a doplnění mobiliáře. Chceme také modernizovat rozhlas na bezdrátový,“ vyjmenoval Kocourek.

V menším rozsahu se budou ve Zděchově pouštět do akcí, které jsou plně hrazené z obecní pokladny. „Dotkne se to částečně například oprav některých komunikací,“ zalitoval starosta.