Typické lidové oděvy mají všechny vesnice Hornolidečska, zahrnující Valašskou Senici, Francovu Lhotu, Horní Lideč, Střelnou, Valašské Příkazy, Študlov, Lačnov, Lidečko, Lužnou, Valašskou Polanku, Pozděchov, Leskovec, Seninku, Prlov a Ústí.

Jednotlivé obce kroje získaly v časovém rozmezí mezi květnem a listopadem loňského roku. A to díky společnému projektu místní akční skupiny Hornolidečska a Buchlova. Pořízeny tak byly kromě valašských i kroje slovácké.

„Obdobnou akci jsme realizovali v roce 2005. Vesnice už jednou získaly kroje, tehdy to stálo dva miliony korun. Protože ale nebyly pořízeny v dostatečném množství, rozhodli jsme se pro další projekt,“ uvedl manažer místní akční skupiny Hornolidečsko Aleš Lahoda.
Zdejší vesnice se tak mohou nově pyšnit stovkou dospělých krojů a stošedesáti osmi kroji chlapeckými a dívčími.

„Pro každou obec se šily oděvy pro konkrétní účely. Počty se odvíjely podle potřeb každé z nich. Využívají se pro folklórní a kulturní akce, které na Hornolidečsku fungují,“ dodal Aleš Lahoda.

K zafinancování čerpala místní akční skupina peníze z dodačního titulu programu rozvoje venkova ministerstva zemědělství. „Pro Hornolidečsko se nám podařilo získat dva a čtvrt milionu korun, čímž jsme pokryli devadesát procent nákladů,“ vyčíslil Lahoda.
O tom, která firma se ujme šití, rozhodlo výběrového řízení. Vítězem zakázky se stala firma Lidové tradice a řemesla, o.p.s. z Uherského Ostrohu, která předložila nejnižší nabídku.

„Jsme rádi, že jsme mohli využít tohoto projektu. Vidím v tom určitě přínos. Z vlastních peněz bychom si kroje nemohli pořídit,“ pochválila starostka Lačnova Marie Vlčková. V Lačnově využívají dětské i dospělé kroje především v rámci různých kulturních akcí.
O prospěšnosti projektu je přesvědčen také také starosta Valašské Polanky. Zde do nových krojů nastrojili místní hudební dechovou kapelu Polančanka. „Polanecké kroje jsou ušité podle historických pramenů. Je to dobrý projekt,“ neskrýval nadšení starosta.