Těžaři v čele s generálním ředitelem OKD Klausem Dietrem Beckem starostům na setkání oznámili, že mají v plánu pustit se do průzkumné ražby na dole Frenštát.

„Měli jsme pocit, že jsme se vrátili v čase. OKD nepřišlo s ničím novým. Představilo sedm let starý záměr, který Český báňský úřad už jednou shodil ze stolu,“ komentoval Jiří Novotný, předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a zároveň starosta Trojanovic. Podle něj by právě ražba průzkumného díla byla opravdovou otvírkou dolu Frenštát, což už dříve vyburcovalo dvacet tři tisíc lidí k podepsání petice za zrušení a zasypání dolu a zmobilizovalo starosty desítek beskydských měst a obcí k jednoznačnému odporu.

Zástupci měst a obcí se podle Novotného podivovali nad tím, jak si může společnost OKD předstoupit před místní samosprávy, aniž by se vypořádala s minulostí. „Například nyní chtějí řešit žádost EIA na průzkum ložiska, i když nemají dořešenou problematiku více než šesti desítek černých staveb v areálu dolu Frenštát včetně obou těžních věží,“ kroutil hlavou Novotný.

PR manažerka společnosti OKD Petra Mašínová poté představitelům měst a obcí na schůzce nabídla možnost čerpání financí z nově založeného fondu Frenštát ve výši pětadvaceti milionů korun. Peníze mají sloužit pro rozvoj regionu.

„Zhodnotili jsme to ale jako krok, který má zlomit odpor místních samospráv proti záměru razit průzkumné dílo a tím prodloužit životnost dolu Frenštát,“ poznamenal Novotný.

Na plánech společnosti OKD prozkoumat zásoby uhlí a plynu v okolí Frenštátu se ovšem nic nemění. Cílem je získat informace pro budoucí rozhodování.

„Abychom mohli odpovědně jednat o budoucnosti dolu, potřebujeme znát objektivní údaje a ne třicet let staré odhady. Je to naše odpovědnost vůči našim akcionářům, kteří financují nákladný konzervační režim, a také směrem ke státu, kterému toto ložisko patří,“ vysvětlil generální ředitel a předseda představenstva firmy OKD Klaus Dieter Beck.

Uvedl, že průzkum nebude mít žádný vliv na život lidí v okolí ani na beskydskou přírodu.

Podle odpůrců těžby ale toto tvrzení vyvrací dřívější odborné posudky a studie odborníků v čele s geomorfologem Jaromírem Demkem.

„Zabývali jsme se vlastnostmi terénu a došli jsme k tomu, že je opravdu nestabilní. Při poddolování a důlních otřesech tady může dojít k obrovským změnám,“ uvedl před časem Demek.

V dole Frenštát, který stát vybudoval v osmdesátých letech minulého století, nyní OKD zabezpečuje konzervační režim.

Státní surovinová koncepce schválená vládou firmě ukládá starat se o toto poslední významné ložisko černého uhlí ve střední Evropě tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Odhaduje se, že zásoby černého uhlí v dole představují zhruba 1,6 miliardy tun.

A jak by měl průzkum podle těžařů vypadat? „Plánujeme zhruba devět set metrů pod zemí vybudování přibližně tisíc metrů dlouhé průzkumné chodby, která bude navazovat na již v minulosti vybudovaná důlní díla,“ přiblížil mluvčí OKD Vladislav Sobol.

Také on znovu ujistil, že práce nebudou mít žádný dopad na povrch, lidé žijící v okolí je nijak nepocítí.

„Firma nechystá ani žádné zásahy do životního prostředí, neplánuje budování nových staveb ani hloubení jam. Hlušinu bude odvážet na odval dolu Paskov,“ zdůraznil Sobol.

Provedení průzkumných prací musí nejprve schválit Obvodní báňský úřad v Ostravě.

„Ještě před podáním žádosti na báňský úřad si však chceme potvrdit předpoklady, že průzkumné práce nebudou mít žádný vliv na životní prostředí v okolí dolu. Proto OKD zpracovalo dokumentaci EIA dokládající vliv průzkumu na životní prostředí. Nyní si v souladu se zákonem vyžádáme vyjádření Chráněné krajinné oblasti Beskydy a dalších dotčených subjektů k záměru průzkumu,“ doplnil Sobol.

Pokud OKD dostane povolení od báňského úřadu, průzkum má poté trvat včetně přípravy a závěrečného vyhodnocení zhruba čtyři roky. Z toho samotný podzemní průzkum zhruba dva a půl roku.

Podle Vladislava Sobola to však neznamená, že chce důlní společnost v lokalitě těžit.

„Provedení průzkumných prací v dole rozhodně není těžbou. S ní OKD aktuálně nepočítá. O další budoucnosti dolu bude možné diskutovat až po dokončení průzkumu,“ uzavřel mluvčí.