Tam, kde dříve stála židovská modlitebna, na ulici Štěpánská v místní části Rybníky, se od 25. října roku 1992 nachází malý pomník. „Každoročně se zde scházíme, abychom si připomněli hrůzy doby minulé. Nacistického režimu, v jehož jméně došlo v krátkém období několika let k masové vraždě i masové loupeži obrovského rozsahu,“ uvedla při proslovu vsetínská starostka Iveta Táborská.

Krátce přiblížila i historii židů na Vsetínsku a vsetínskou rodačku židovského původu spisovatelku Ilsu Reinerovou. „Před druhou světovou válkou se na území Vsetína nacházelo okolo sta lidí židovského etnika. Šedesát dva se jich už nikdy z koncentračních táborů nevrátilo,“ zakončila proslov starostka. Lidé pak podle židovské tradice pokládali na místo kamínky. Přítomný byl i Ervín Eichner, vsetínský pamětník židovského původu. „Těší mě, že ve Vsetíně lidé na tuto hroznou dobu nezapomněli a stále si ji připomínají,“ řekl Eichner.

Chodívali jsme
se tam modlit

Na vypálení vsetínské synagogy si dobře pamatuje. Vypálili ji členové německého gestapa roku 1939 v noci z 19. na 20. března. „Bylo mi tenkrát třináct let. Vzpomínám, jak jsme na druhý den s otcem stáli opodál. Měl slzy v očích. Poničenou budovu hlídali dva němečtí vojáci a nechtěli nikoho pustit blíž. Nikdo by ani blíž nešel, protože se všichni báli,“ vzpomínal na tragickou událost dnes už pětaosmdesátiletý pamětník.

Budova to podle něj bývala krásná. „Chodívali jsme se tam s otcem modlit. Lidí tam moc nebývalo. Ve Vsetíně totiž nebylo přliš početné židovské etnikum. Bývalo nás tam takových čtyřicet lidí,“ přiblížil Eichner. Po této události následovala v dalších letech deportace židů do koncentračních táborů. „Vyvraždili mi celou rodinu. Já jsem přežil, protože jsem byl po matce pokřtěný. Nechci na tu dobu vzpomínat. Je to hodně těžké,“ dodal pamětník.

27. leden je mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Tento den je zvolený na památku osvobození koncentračního tábora Auschwitz – Birkenau.

V tento den uctili památku obětí holocaustu také ve Valašském Meziříčí.