„Připomněl jsem školákům nejdůležitější informace a zajímavosti z naší soustavy,“ říká Radek Kraus, jenž nevynechal ani aktuální dění na obloze.

„Vysvětlil jsem, co se stane v prostoru při nastávající konjunkci Jupiteru a Saturnu a jak by mohla být pozorovatelná ze Země. Opomenout jsem nemohl ani starodávnou legendu o Betlémské hvězdě z pohledu astronomie,“ doplňuje Kraus.

Program pro čtvrťáky byl součástí projektového dne zaměřeného na astronomii a navázal na předchozí přednášky.

„Žáci nižších ročníků poznávali planetu Zemi, jejich starší spolužáci se dověděli mnoho zajímavého o Sluneční soustavě. Nabyté vědomosti ještě výtvarně zpracují,“ prozrazuje vedoucí školní družiny Petra Plánková.