Jak uvedla mluvčí Vsetína Eva Stejskalová, náklady na výstavbu centra činí asi sto šedesát šest milionů korun. Rozpočet projektu, jenž počítá například i s nákupem vozidel pro svoz komunálního odpadu, se pak pohybuje kolem dvou set milionů korun. Většinu peněz získala radnice z evropských zdrojů. Projekt se skládá z několika částí.

„První, nejnákladnější z nich, představuje vybudování objektů a zpevněných ploch v zóně, jež budou sloužit jako dotřiďovací linka, překladiště komunálního odpadu, sběrný dvůr, sklad papíru, plastu a tříděného a nebezpečného odpadu a dílna pro demontáž elektroniky,“ poznamenal místostarosta Vsetína Jaromír Kudlík. Vsetín také získá mobilní technologii pro zpracování trávy a dalších organických odpadů a novou techniku na svoz komunálního odpadu.

„Průměrné stáří vozidel technických služeb vysoko překračuje průměr Evropské unie,“ poznamenal Kudlík.
Centrum budou zřejmě provozovat vsetínské technické služby. Město již dříve vypsalo výběrové řízení na provozovatele, zjistilo ale, že výhodnější bude provoz ve vlastní režii.

Vedle ekologického a ekonomického přínosu bude mít vznik logistického centra odpadů podle radnice i další výhody.
„Díky výhodnému umístění v průmyslové zóně u obchvatu města již nebudou vozy s odpadem zatěžovat obyvatele a komunikace v Luhu. Navíc se zde nabízí i možnost potenciální spolupráce se soukromými firmami, zabývajícími se druhotným zpracováním odpadů,“ uvedla starostka Květoslava Othová.