„CT nové generace umožní díky jinému způsobu rekonstrukce obrazu výrazné snížení dávky záření pro pacienta. To je zcela zásadní přínos, neboť radiační zátěž populace je poměrně vysoká a radiodiagnostika se na ní podílí nemalou částí,“ říká Blanka Ludvová, primářka Oddělení radiodiagnostiky Vsetínské nemocnice.

Možnost rychlého skenování zlepší komfort pacientů, vyšetření bude rychlejší. „Nutnost zadržení dechu bude kratší, což bude velkou výhodou zvláště u hůře spolupracujících pacientů,“ oceňuje primářka.

Spektrum vyšetření se zásadně nezmění, zvýší se ale kvalita zobrazení zvláště při vyšetření cév, střev, vyšetření plic, břicha a mozku.

„Větší nosnost vyšetřovacího stolu i vlastní konstrukce přístroje také umožní vyšetření pacientů s vyšší hmotností,“ dodává Blanka Ludvová.

Instalaci nového CT předcházela demontáž původního přístroje, úprava prostor, podlahy i obnova potřebného nábytku.

„Nové CT je ještě zapotřebí propojit s datovým úložištěm (PACS), informačním systémem, jednotlivými diagnostickými stanicemi,“ přibližuje vedoucí centrálního nákupu Vsetínské nemocnice Jan Vojta.

Ve Vsetínské nemocnici se díky dotacím z fondů Evropské unie připravují také další investice v celkové hodnotě přesahující 180 milionů korun.

„Projekty do programu na zvýšení kvality návazné péče jsme předložili už před třemi lety, tehdy ale nemohli být uspokojeni všichni žadatelé. Vláda koncem loňského roku do programu přidělila navíc dvě miliardy korun, díky tomu se dostalo i na naše projekty,“ přiblížila Věra Prousková, ředitelka Vsetínské nemocnice.

Na špičkovou zdravotnickou techniku se tak podle Věry Prouskové mohou těšit zdravotníci na téměř všech odděleních.

„Obnovíme veškerou zobrazovací techniku, kromě CT to budou i všechny rentgenové přístroje. Doplníme také ultrazvukové přístroje na další oddělení,“ ujistila ředitelka.

V plánu je také dokončení celkové výměny nemocničních lůžek za moderní, elektricky polohovatelná. Modernizovat se bude i vybavení operačních sálů – operační stoly, operační světla, anesteziologické přístroje, operační technika včetně laparoskopických sestav a nástrojů a kontejnerových systémů pro centrální sterilizaci.

Nová monitorovací techniku nemocnice pořídí na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) a chirurgickou jednotku intenzivní péče, ARO získá i nové plicní ventilátory na ARO.

„Špičkovými analyzátory a dalším speciálním zařízením dovybavíme laboratoře nemocnice i rehabilitační oddělení na poliklinice i na jednotlivých pracovištích v naší nemocnici,“ vyjmenovala ředitelka Prousková.