„Doporučila nám ho pražská poradenská firma Scott & Hagget, která předtím na městské policii provedla personální audit. Hodnotila třináct uchazečů, z nichž tři postoupili do užšího výběru,“ připomíná starosta Jiří Částečka.

Koho jste vybrali?
Poradenská firma nám doporučila Ivana Kadoru. Šestnáct let působil jako vedoucí pracovník oddělení cizinecké policie ve Velkých Karlovicích a Halenkově a jejího inspektorátu v Ostravě.

Co rozhodlo ve prospěch tohoto uchazeče?
Důvodů bylo více, i když v mnoha ohledech byli tři finalisté téměř rovnocenní. O vítězi výběrového řízení rozhodly zkušenosti a komunikační dovednosti.

Jaký bude další postup?
Prvního září Ivan Kadora nastoupí k městské policii jako čekatel. Poté absolvuje tříměsíční kurz pro strážníky. Pokud úspěšně složí zkoušky, budou zastupitelé hlasovat o jeho jmenování ředitelem. Funkce by se měl ujmout v lednu příštího roku.

Pravděpodobný ředitel městské policie bydlí v Huslenkách. Nevidíte v tom problém?
Také o tom jsme podrobně diskutovali. Ivan Kadora nás ujistil, že vzdálenost mezi bydlištěm a pracovištěm nepředstavuje vážnější překážku.

Samozřejmě bude pracovat i na tom, aby se co nejdříve seznámil s problémy našeho města.
Některé strážníky výběr nového ředitele zklamal. Obávají se opakování událostí, které vyústily v sepsání petice a následné odvolání jeho předchůdce…
Hlavním podnětem k sepsání petice byla chybějící komunikace mezi ředitelem, veliteli směn a strážníky. Aby se situace neopakovala, vybrali jsme uchazeče s nejlepšími komunikačními schopnostmi. Pokud strážníci mají nějaké obavy, jsou spíše strachem z neznámého. Věřím, že nový ředitel je velmi rychle rozptýlí.

Co kromě zlepšení komunikace od něj očekáváte?
Především stmelení týmu, na kterém už vcelku úspěšně pracuje zastupující ředitel Petr Jandík. Tím by nový ředitel měl začít.

A čím by měl pokračovat?
Měl by městskou policii vrátit na úroveň, jakou měla za bývalého ředitele Jana Camfrly. Aby strážníci měli své rajony, místní lidé je znali a s důvěrou se na ně obraceli. A také aby působili nejprve preventivně a teprve v případě nutnosti represivně. Za nutnou považuji rovněž těsnější spolupráci s Policií ČR. Zvláště v situaci, kdy se její početní stav má v příštích letech výrazně snížit.