Doba testování v novém přístroji je pouze jedna hodina, podstatně zkracuje čekání na výsledek, což je u pacientů v závažných stavech velmi důležité.

„Nejde přitom jen o významnou časovou úsporu, ale také o přesnost a komplexnost. Přístroj z jednoho vzorku otestuje širokou paletu patogenů, které mohou vyvolat různá infekční onemocnění: infekce krevního řečiště, neuroinfekce, infekce respiračního a zažívacího traktu. Rovněž umožní stanovit i geny antimikrobiální rezistence,“ popisuje primář oddělení lékařské mikrobiologie Jan Tkadlec.

Lékaři se tak podle něj dozvídají o nemocném podstatně více, výsledek může přinést nové informace a případně i nasměrovat léčbu případně jiným směrem, než se původně očekávalo.

Rychlé nasazení cílené antibiotické léčby má příznivý vliv na pacienta, zkracuje léčbu, dobu pobytu na JIP a celkové hospitalizace.

„Rovněž významně ovlivní nadužívání antibiotik,“ vysvětluje primář.

Připomíná, že součástí oddělení lékařské mikrobiologie je už řadu let antibiotické středisko, které sleduje vývoj rezistencí k antimikrobním preparátům, zajišťuje konzultační činnost v oblasti racionální antibiotické terapie a hodnocení mikrobiologických nálezů.

Moderní techniku pořídila Vsetínská nemocnice díky program REACT-EU, ze kterého se rozdělují peníze z Evropské unie určené na snížení dopadů pandemie Covid-19 a na zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám.

Nemocnice z tohoto projektu čerpá celkem 136 milionů korun. Nedávno byly takto koupeny například diagnostické monitory, centrifugy a digitální pipety. Nejvyšší částka z dotačních prostředků je určená na pořízení magnetické rezonance.