Možnost prodávat na občasných akcích pro veřejnost i panáka na zahřátí totiž často představuje jedinou možnost, jak přijít k alespoň nějakému výdělku či pokrýt náklady.

Novela živnostenského zákona, jež nabyla účinnosti 17. října 2013, stanoví, že koncesi na prodej lihovin potřebuje každý obchodník, který prodává lihoviny a dále každý, kdo v rámci hostinské činnosti prodává lihoviny spotřebitelům.

Spolky nyní nevědí, jak se mají zachovat. Zákon je podle nich nedotažený a vyznívá nejednoznačně. „Vypadá to, že bychom si nyní museli zřídit hostinskou živnost a platit zdravotní a sociální pojištění. To je ale nesmysl. Prakticky by to znamenalo konec námi pořádaných veřejných akcí. Platili bychom víc, než nám prodej alkoholu přinese," mínil například velitel Sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě u Vsetína Michal Lukáš.

Právě dobrovolní hasiči jsou často ti, kteří se starají o organizaci akcí na vesnicích. Stejně tak myslivci a další spolky. „Děláme to všechno zadarmo. Případné tržby z prodeje občerstvení stejně vrazíme zpátky do akce. Toto je házení klacků pod nohy," zlobil se velitel lhotských hasičů.

Zavedení koncesí podle něj nic neřeší. „Kdo bude chtít prodávat alkohol načerno, stejně tak bude dělat dál," myslí si Michal Lukáš. On i jeho kolegové z dalších sborů a spolků prozatím vyčkávají. „Ve Vsetíně na úřadě nám zatím nedokázali poradit. Nyní proto zjišťujeme, co vlastně máme dělat," přiblížil současnou patovou situaci Michal Lukáš.

Živnostníci, pro které je prodej kvasného lihu součástí podnikání, ovšem s obstaráním koncese počítají a nepřijde jim na tom nic zvláštního. Už minulý týden si potřebnou listinu vyřídil Dušan Ostrčil, který provozuje svůj motobufet v Lužné na Hornolidečsku. „Bylo to tuším ve středu. Na úřadě kromě mne nebyl vůbec nikdo," referoval o prozatím malém zájmu o potřebný dokument živnostník.

Vsetínský hospodský Tomáš Katnar prozatím pořízení koncese odkládá. „Ještě je na to čtyři pět měsíců čas," poznamenal Katnar. Podle něj mají lidé prozatím o změně málo informací. „Já sám jsem se to dozvěděl jen náhodou z místních novin," řekl provozovatel vsetínské hospůdky.

Podnikatelé, kteří v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti prodávají kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, si musí koncesní listinu vyřídit na živnostenském úřadě nejpozději šest měsíců od chvíle, kdy začala platit novela zákona. Čas mají tedy do 17. dubna 2014. „Týká se to těch, jejichž činnost má charakter živnosti. Tedy je prováděna soustavně, na vlastní odpovědnost a za účelem dosahování zisku," přiblížila vedoucí vsetínského živnostenského úřadu Daniela Lukyová.

Členové zájmových spolků se prý mohou sami rozhodnout, zda o koncesi požádají nebo ne. „Zpravidla nejsou zřizovány za účelem podnikání. Záleží na tom, jak mají upraveny vlastní zřizovací listiny. Je to na jejich rozhodnutí," uvedla Lukyová.

Doplnila ale, že v případě byť jednorázového prodeje mohou být pořadatelé jednorázových akcí podrobeni kontrole. „V kontrolním řízení budou muset svou situaci vysvětlovat," upozornila Lukyová. Řešením pro spolky je podle ní například varianta uzavřít krátkodobou dohodu s „profi" hostinským, který prodej lihovin na akci zajistí.

Samotnou koncesi vyřídit není pro živnostníka nic složitého. „Stačí jen přijít na úřad a o koncesi požádat. V běžícím půlročním termínu není ještě třeba nic platit ani dokládat odbornost," vysvětlila Daniela Lukyová. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi však podnikateli právo prodeje těchto komodit zaniká. Pokračováním v prodeji lihovin se dopouští neoprávněného podnikání, za které může živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 1 milionu korun. „Případně se může jednat i o trestný čin," upozornila Lukyová.

Podle ní chodí provozovatelé i obchodníci žádat o koncese průběžně. „Smyslem novely zákona je zaevidovat prodejce lihovin a zařadit je do databáze. Doposud byl systém nejednotný," řekla Daniela Lukyová. Zefektivní se také kontrola nad prodejem a omezí se možnosti daňových úniků a možnosti prodávat nezdaněný a nekvalitní líh a lihoviny.