Ve Vsetíně takto letos na podzim dopadly zatím tři vozy. Několik let postrádala platnou STK a jejich majitelé situaci přes opakované výzvy neřešili. Radnice nechala vozy odtáhnout do areálu vsetínských Technických služeb.

„Tam budou pod dozorem kamerového systému tři měsíce čekat na to, zda si je vyzvednou provozovatelé, kterým jsme v tomto smyslu zaslali oznámení. Pokud k vyzvednutí nedojde, vozy prodáme ve veřejné dražbě,“ uvedla Jana Halašová, která má na radnici na starosti majetkovou správu komunikací.

Tento postup městům umožňuje novela zákona o pozemních komunikacích, která vešla v platnost vloni na konci dubna. Předpis stanoví, že vlastník komunikace může provozovatele vozu, který má déle než půl roku propadlou STK a parkuje na veřejných plochách, vyzvat k jeho zprovoznění nebo odstranění. Za porušení zákona hrozí pokuta až 300 tisíc korun.

Radnice majitelům posílá výzvu k vyřešení situace.

"Pokud provozovatel nereaguje, postupujeme podle zákona. Po marném uplynutí dvou měsíců od doručení výzvy je město Vsetín, jako vlastník pozemní komunikace, oprávněno vozidlo odstavit na jiném vhodném místě a náklady za odstavení po provozovateli vozu vymáhat,“ přiblížila Jana Halašová.

Covidová stanice ve Vsetínské nemocnici.
Vsetínská nemocnice otevírá další covidovou stanici, ruší plánované operace

Podle starosty Vsetína Jiřího Růžičky městští strážníci při hlídkách auta spadající do popisované kategorie přímo vyhledávají. Blokují totiž často parkovací místa, kterých i tak není dostatek.

„Ačkoliv se snažíme navyšovat kapacity parkovišť, zejména v centru a na sídlištích je jich v souvislosti s rostoucím počtem aut nadále nedostatek. O některá stání zbytečně přicházíme, když je blokují vozy zjevně dlouhodobě nezpůsobilé k provozu,“ řekl Růžička.

Trochu jinak postupuje radnice v případě tzv. autovraků - vozů, které postrádají registrační značku nebo jsou na první pohled výrazně poškozené. U takových nechává zpracovat znalecký posudek, na jehož základě lze provozovateli nařídit vůz odstranit. Pokud se tak nestane, nechá město vrak ekologicky zlikvidovat a vymazat z registru vozidel.

„Náklady jsou pak vymáhány po provozovateli,“ popsala postup Jana Halašová.

Stejnou zkušenost, jako ve Vsetíně, mají z nedávných dní také ve Valašském Meziříčí. I tady přistoupila radnice na základě možností daných zmíněnou novelou zákona k odtažení prvních tří nepojízdných aut z parkovišť v ulicích města. Náklady s tím spojené jdou plně za jejich provozovateli.

I díky tomu se v posledních třech letech podařilo v Meziříčí odstranit většinu z cirka dvaadvaceti nahlášených autovraků v ulicích našeho města.

„Provozovatelé totiž reagovali na výzvu vylepenou přímo na jejich vozech. Bohužel jsou i tací, kteří se svým povinnostem vyhýbají. Proto jsme po uplynutí všech zákonných lhůt museli přistoupit k odtahu jednoho vozidla z ulice Havlíčkova a dvojice vozů z ulice Husova,“ řekl starosta Valmezu Robert Stržínek.

Město také uzavřelo smlouvu se společností PARTR, která zajišťuje likvidaci autovraků.

„V areálu firmy budou auta odstavena po dobu tří měsíců, jak stanoví zákon. Během této lhůty si je může provozovatel ještě vyzvednout a uhradí pouze odtah. V opačném případě po něm budeme následně vymáhat také náklady na likvidaci autovraku,“ popsala Dagmar Hermannová z odboru komunálních služeb radnice.

Dodala, že aktuálně se úřad zabývá dalšími dvěma vozy na parkovišti u městského hřbitova.

„Zde však mají provozovatelé ještě čas zajistit si jejich odvoz či odtah,“ řekla Hermannová.