Parkovací systém ve městě od 29. prosince 2008 provozuje společnost City parking group se sídlem v Kladně. „Městu plynul z placených stání pro motorová vozidla pouze příjem v podobě pevně stanoveného nájemného. Tržby za parkování šly do rozpočtu společnosti. To chceme změnit a příjem městské pokladny tak zvýšit," vysvětlil důvody připravované změny starosta města Robert Stržínek.

Ředitel společnosti City parking group Petr Horák ale závěry vedení valašskomeziříčské radnice nesdílí. „Zástupci města naprosto lživě hovoří o tom, jak ušetří nějaké peníze. Všechno je jinak," upozornil jednatel společnosti.

Své tvrzení dokládá přehledem o rozdělení peněz za parkování. „V loňském roce byly ve Valašském Meziříčí za parkování vybrány tři miliony sedm set tisíc korun. Městu jsme z této částky poukázali něco málo přes tři miliony korun. Necelých sedm set tisíc korun pak zůstalo City parking group," předložil statistiku Petr Horák.

Současně upozornil, že z peněz, které firma takto získala, byly hrazeny provozní náklady související s parkováním. „Operativní náklady kryjeme ze svého. Vloni jsme měli na pokrytí všech aktivit z výnosu valašskomeziříč­ských parkovišť, včetně lidí, jejich sociálního a zdravotního pojištění, veškerých náhradních dílů a dalšího, 
v průměru zhruba šedesát tisíc měsíčně," upozornil jednatel kladenské firmy.

Stávající smlouvu s Valašským Meziříčím na zabezpečování parkování nezávislou společností považuje za nejvýhodnější, jakou má firma s ostatními městy v republice uzavřenu. „Překvapilo mě, že pan starosta neví o problému vůbec nic. Informace, které jsem mu podal, byly pro něj velmi překvapující," tvrdí Petr Horák.

Vedení Valašského Meziříčí i přes tyto argumenty trvá na svém. Po zavedení nového systému parkování se hodlá o provoz zpoplatněných parkovacích míst postarat samo.

V reálu tedy pod správu úřadu spadne 431 zpoplatněných parkovacích místa a 158 parkovacích míst na záchytných parkovištích.

Nově bude 126 parkovacích míst na parkovišti v Masarykově ulici a U Panáčka zbaveno zpoplatnění. „Chceme zlepšit situaci s parkováním především pro lidi žijící v ulicích Tolstého a Krátká," poznamenal vedoucí odboru komunálních služeb meziříčského Městského úřadu Václav Chajdrna.

Cena za parkování hrazené v parkovacích automatech zůstane i nadále 10 Kč za hodinu. „Na náměstí pak dvacet korun za hodinu," sdělil Václav Chajdrna.

Do pokladny má spadnout 2 miliony

Podle něj změna systému přinese do městské pokladny řádově jednotky milionů korun. „Podle prozatímních odhadů půjde nejméně o dva miliony korun. Ale uvidíme, co přinese praxe," vyjádřil se pro Valašský deník Václav Chajdrna.

Obyvatelé města se na celou situaci kolem parkování dívají zdrženlivě. „Je dobře, že některé plochy se z placených přemění na neplacené. Nejsem si ale jist o výhodnosti pro město, že se bude starat o parkování samo. Znamená to zaměstnat další lidi. Někdo se o to musí starat. Spíš v tom vidím nějakou malou domů. Personální politika nového vedení města mě hodně zklamala," vyjádřil se Meziříčan Jiří Hrabovský.