Vloni o tomto čase se ještě mluvilo o roce 2022. Už tehdy ovšem s upozorněním, že jde tu nejvíce optimistickou variantu. Nyní je jasné, že se tento odhad naplnit nepodaří. Nový termín je ještě o dva roky vzdálenější.

Řeč je o dlouho očekávané celkové přestavbě valašskomeziříčského vlakového nádraží.

Státní organizace Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty, nový zkrácený název vešel v platnost 1. ledna letošního roku – pozn. redakce) předpokládá její zahájení v roce 2024. Na rekonstrukci nádraží má pak úzce navazovat stavba moderního dopravního terminálu, kterou připravuje místní radnice.

Neutěšený stav

Meziříčské vlakové nádraží je dlouhodobě v neutěšeném stavu. Mnozí místní nejdou při kritice vzhledu budovy daleko k ostrým vyjádřením.

„Je to ostuda města a výsměch cestujícím,“ zhodnotil před časem pro Deník Bohumil Skýpala z Meziříčí.

Před stavem nádraží ale nezavírá oči ani vedení města. I starosta města Robert Stržínek už dříve označil stav meziříčského nádraží za tristní. Jedná se přitom o významný železniční uzel.

„Valašské Meziříčí je přirozenou dopravní křižovatkou. Cestujícím, kteří k nám zavítají, musí být smutno při pohledu na nádražní budovu a okolí. Je to opravdu ostuda,“ komentoval už dříve Stržínek stav budovy, kterou denně projde na čtyři tisíce cestujících.

Společnost Moravia Consult Olomouc, která bude nyní zpracovávat předprojektovou dokumentaci k rekonstrukci nádraží, má od Správy železnic jasné zadání.

Navrhnout je třeba novou infrastrukturu včetně nástupišť, rekonstrukci stávající či stavbu nové výpravní budovy, prodloužení nynějšího podchodu či zajištění dostatečné kapacity parkovacích míst. V dokumentaci se rovněž upřesní náklady budoucího projektu.

„Koncem roku by dokumentaci měla schvalovat Centrální komise Ministerstva dopravy. Zatím jsme na začátku přípravných prací. Pokud půjde vše dle našich předpokladů, chtěli bychom s rekonstrukcí začít v roce 2024,“ uvedl za Správu železnic Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ.

„Větší část plánovaných prací se bude týkat drážní infrastruktury. V oblasti využití dalších prostor výpravní budovy, rozšíření parkovacích kapacit pro cestující či umístění stanoviště pro náhradní autobusovou dopravu, však budeme spolupracovat také s městem Valašské Meziříčí,“ dodal Bocák.

Se záměrem Správy železnic se v uplynulých dnech seznámili také valašskomeziříčští radní. Město vlastní pozemky na místě bývalé Křižanovy pily před nádražím a je před podpisem smlouvy o nákupu pozemků vlečky.

„Otevírá se nám tak prostor mimo jiné pro vybudování moderního dopravního terminálu, který si cestující opravdu zaslouží,“ míní starosta Robert Stržínek.

Nabídka spolupráce ze strany státní organizace jej těší. Správa železnic nechá zpracovat předprojektovou dokumentaci v hodnotě téměř deset milionů korun projekční kanceláří, která má pobočku přímo ve Valašském Meziříčí a zpracovala i projekt nádraží ve Vsetíně.

„Místní znalost je v tomto případě obrovskou výhodou. Díky zaměření projektu také na parkování či prodloužení stávajícího podchodu pod ulicí Nádražní navíc město ušetří peníze,“ řekl Robert Stržínek.

Starostí města tedy nyní vedle spolupráce na přípravě projektu nádraží také výběr dodavatele studie, která bude řešit podobu městských pozemků v dotčeném místě, jehož součástí bude také nový dopravní terminál.