V Dohňanech na druhé straně společné hranice totiž chtějí vybudovat nový amfiteátr. „Princip by byl podobný jako v případě betlému, ale téma projektu jiné," vysvětlil starosta Jaroslav Tkadlec, který uvažuje o multimediální formě prezentace regionu. „Možná si ani neuvědomujeme, že Horní Lideč je jakousi pomyslnou vstupní branou do čtyř chráněných krajinných oblastí," dodal. Kulturní centrum, které má ve vesnici vzniknout, chtějí propojit pomocí lávky s prostorem zátočiny pod hřištěm směrem k Lidečku. Podmínkou je ale uspět s projektem v žádosti o dotaci. (tam)